Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościPrawoO czym pamiętać organizując konkursy i loterie
2011-04-13 11:20

O czym pamiętać organizując konkursy i loterie

O czym pamiętać organizując konkursy i loterie
[fot: materiały prasowe]

Autor: mec. Arkadiusz Rumiński, radca prawny w kancelarii Noerr Sp. z o.o. Spiering sp.k.


1/2

Przy organizowaniu loterii, konkursu lub innej gry musimy zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych ich uczestników. W takim wypadku powinniśmy wziąć pod uwagę ewentualny obowiązek rejestracji zbioru danych ich uczestników - pisze dla Money.pl mec. Arkadiusz Rumiński, radca prawny w kancelarii Noerr Sp. z o.o. Spiering sp.k.

Urządzanie gier, loterii oraz konkursów jest wśród przedsiębiorców bardzo popularnym sposobem na reklamę swoich produktów i usług – przyciąga klientów i promuje firmę. Należy jednak pamiętać, że konkurs, gra i loteria to różne pojęcia. Loteria jest jedną z gier losowych i podlega regulacji ustawowej, która określa dopuszczalność i zasady jej organizowania, podczas gdy konkurs i jego zasady można dowolnie organizować i ustalać.

Za urządzenie gier losowych bez wymaganych prawem zezwoleń grozi kara pieniężna (vide art. 89 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych) i kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności (vide art. 107 k.k.s.). Uczestnikom takich gier grozi z kolei kara pieniężna w wysokości 100 proc. wygranej. Należy podkreślić, że nie ma do końca jasnych kryteriów rozróżnienia, czy dana gra jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych czy konkursem niepodlegającym reżimowi ustawy.

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych (dalej ustawa hazardowa lub ustawa), grą losową jest taka gra, w której wygrana jest pieniężna lub rzeczowa, jej wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki tej gry określa regulamin. Ustawa zawiera zamknięty katalog gier losowych; wśród nich największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się loterie promocyjne (szczególnie upodobane przez supermarkety) i audiotekstowe (popularne loterie sms-owe i telefoniczne z wygranymi pieniężnymi lub rzeczowymi).

W loterii promocyjnej uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie bierze się udział w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Loterie audiotekstowe i promocyjne mogą być urządzane pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwego dyrektora izby celnej, z tym, że loterie promocyjne mogą urządzać osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a loterie audiotekstowe tylko spółki akcyjne lub z o.o. z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Te loterie mogą być urządzane jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej, a ich regulamin musi być zatwierdzony.

Starając się o zezwolenie, należy udokumentować legalność pochodzenia źródeł kapitału, niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych, a także składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć szereg dokumentów, w tym m.in. wspomnianą gwarancję bankową, zaś jego rozpatrywanie może potrwać do 2 miesięcy.

Konkurs jest czymś innym niż gra losowa. Konkurs i gra losowa są podobne w tym, że nagrodami w nich mogą być wygrane pieniężne lub rzeczowe. Do obu też jest wydawany regulamin. W loterii audiotekstowej, w przeciwieństwie do loterii promocyjnej, nie może uczestniczyć osoba poniżej 18 roku życia; nie ma przeszkód, by w konkursie uczestniczyły osoby niepełnoletnie. Istotna różnica objawia się jednak dopiero w zależności wyniku od przypadku w grze losowej.

Wynik gry losowej w znacznym stopniu zależy od zdarzeń niedających się przewidzieć. Ustawowy zwrot wynik w szczególności zależy wskazuje, iż prócz elementu przypadkowości, na wynik danej gry mogą mieć wpływ także inne zdarzenia. W konkursie na przykład wygrana może być uzależniona od podjęcia określonych działań przez uczestników konkursu lub od określonych umiejętności lub wykazania się przez uczestników wiedzą.

Jeżeli jednak w grze chociaż jeden z etapów będzie zależał od przypadku, uznaje się, że gra ma charakter losowy. W konsekwencji w przypadku, gdy uczestnik konkursu otrzymuje nagrodę wybraną losowo (uczestnik otrzymuje przypadkowo wybraną nagrodę spośród różnych rodzajów nagród przygotowanych przez organizatora), to taki konkurs też będzie mógł być traktowany jak gra losowa w rozumieniu ustawy hazardowej. Jeżeli jednak nagrodę da się przewidzieć, tj. będzie wcześniej wiadomo, jaką nagrodę konkretnie można za udział w zabawie uzyskać, to konkurs nie będzie już traktowany jak gra losowa, gdyż pozbędziemy się elementu przypadkowości.

O tym, jak powinien przebiegać konkurs, dowiesz się na następnej stronie.

Tagi: konkurs, loteria, gra, gra losowa
Zobacz więcej: gry losowe
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2013-09-01 07:43:41 szymi84
Re: O czym pamiętać organizując konkursy i loterie [1]
Witam, mam kilka pytań...
W jakim terminie organizator, konkursu czy też loterii powinien udostępnić regulamin. Czy jeżeli konkurs ogłosił wcześniej a regulamin udostępnił w momencie startu konkursu. Czy to jest w porządku? Czy jeżeli umieścił taki punkt, czy to nie jest już loteria i jak to zmienia sytuację? Czy jest podstawa do reklamacji? Nie dotrzymał ustanowionego w konkursie czasu zadawania pytań padło więcej pytań w czasie jednej h co mnie zmyliło i nie udało mi się poprawnie odp. Czy mam podstawe do reklamacji i czego mogę oczekiwać jako rekompensaty. Główne nagrody miały wartość 2600zł szt. x 11szt
2013-09-01 07:52:38 szymi84
2. W przypadku jeżeli żadna z Odpowiedzi nie jest prawidłowa lub prawidłowa jest tylko część Odpowiedzi, Komisja Konkursowa po identyfikacji Odpowiedzi prawidłowych, dokonuje wyboru nadesłanych w pierwszej w kolejności Odpowiedzi jej zdaniem najbliższych Odpowiedzi prawidłowej, tak aby łączna ilość nagrodzonych Uczestników w zakresie danego Pytania wynosiła 11 (jedenaście).
2 . Pytania będą się pojawiać w czasie trwania Konkursu, przy czym nie więcej niż jedno w każdej godzinnie jego trwania.