Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościPrawoZaliczka na podatek dochodowy. Uważaj na zmiany
2012-06-05 00:01

Zaliczka na podatek dochodowy. Uważaj na zmiany

Zaliczka na podatek dochodowy. Uważaj na zmiany
[fot: Ginasanders/Dreamstime]

Autor: żródło: InFakt.pl


Duża grupa przedsiębiorców decyduje się na rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych, a część z nich nie może wybrać innej formy opodatkowania. Ponieważ rozliczenie na zasadach ogólnych wiąże się z koniecznością regularnego wyliczania i opłacania zaliczek na podatek dochodowy, warto poznać zasady wyliczania zaliczek oraz terminy wpłat.

W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), punktem wyjścia do wyliczenia kwoty zaliczki za dany okres jest ustalenie wysokości dochodu uzyskanego przez firmę. Dochód wyliczamy odejmując od przychodów koszty związane z ich uzyskaniem. W przypadku jednoosobowych firm rozliczanych według skali podatkowej, podstawą do takich wyliczeń najczęściej są zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacenia zaliczki na podatek dochodowy w przypadku, gdy wysokość dochodu w danym roku podatkowym przekroczy kwotę wolną od podatku. Na 2012 rok kwota ta została ustalona w wysokości 3091 zł. Oznacza to, że jeżeli w jakimś miesiącu lub kwartale dochody przedsiębiorcy przekroczą kwotę 3091 zł, jest on zobowiązany do opłacenia zaliczki za dany miesiąc lub kwartał.

Ponadto, od dochodu wyliczonego według powyższych zasad można jeszcze odliczyć opłacane przez przedsiębiorcę składki na ubezpieczenia społeczne. Możliwość ta istnieje jednak tylko wówczas, gdy przedsiębiorca nie zdecydował się włączyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do kosztów i odliczyć od przychodu.

Od tak ustalonego dochodu wylicza się kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Jest to 18 proc lub 32 proc kwoty dochodu. Stawkę 32 proc. należy zastosować, gdy dochód przedsiębiorcy przekroczy kwotę 85 tys. 528 zł. Podwyższoną stawkę podatkową stosuje się jedynie do tej części dochodu, która przekroczyła powyższy limit.

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy może zostać pomniejszona o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca nie może jednak odliczyć całej zapłaconej przez siebie składki zdrowotnej. Przysługuje odliczenie jedynie 7,5 proc. podstawy wymiaru składki (pełna kwota ubezpieczenia zdrowotnego to 9 proc. podstawy wymiaru). Ponadto, od zaliczki na podatek dochodowy można odliczyć kwotę zmniejszającą podatek, która w 2012 roku wynosi 556 zł 02 gr.

Wyliczoną wysokość zaliczki na podatek dochodowy należy zaokrąglić do pełnych złotych. W przypadku końcówek kwot wynoszących mniej niż 50 gr, pomija się je, tzn. zaokrągla w dół. Natomiast przy zaokrąglaniu końcówek kwot wynoszących 50 gr lub więcej, kwotę zaokrągla się w górę.

W kolejnych okresach rozliczeniowych (miesiącach lub kwartałach), za które naliczana jest zaliczka na podatek dochodowy, jej wyliczenie przebiega analogicznie. Należy jednak pamiętać o tym, że przy ustalaniu wysokości zaliczek w kolejnych okresach trzeba uwzględniać dochód osiągnięty od początku roku podatkowego oraz wszystkie zapłacone w tym roku składki ZUS. Od wyliczonej kwoty podatku należnego trzeba odjąć sumę zaliczek, które już zostały opłacone w okresach poprzednich danego roku.

Oprócz poprawnego wyliczenia zaliczki, konieczne jest także opłacenie jej w terminie. Zaliczki na podatek dochodowy mogą być opłacane za okresy miesięczne lub kwartalne. W przypadku zaliczek miesięcznych, trzeba je opłacać do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zaliczka kwartalna powinna zostać uregulowana do 20 dnia miesiąca, który następuje po kwartale, za który została naliczona. Jeśli 20 wypada w dzień wolny od pracy, to termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy.

O tym za jaki okres wyliczane będą zaliczki, przedsiębiorca decyduje otwierając działalność gospodarczą. Swoją decyzję może później zmienić. Aby dokonać zmiany z kwartalnego rozliczania na miesięczne lub odwrotnie, przedsiębiorca musi zawiadomić urząd skarbowy w terminie do 20 lutego roku podatkowego.

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

Niektórzy przedsiębiorcy mogą opłacać zaliczki w uproszczonej formie. Uproszczenie polega na tym, że nie wylicza się wysokości zaliczek w kolejnych miesiącach biorąc pod uwagę aktualne dochody. W zamian, w każdym miesiącu podatnik wpłaca stałą kwotę równą 1/12 części podatku, do wyliczenia którego przyjmuje się dochód z poprzedniego roku podatkowego.

Z tego sposobu opłacania zaliczek mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Z takiej formy nie mogą skorzystać osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą w roku bieżącym lub poprzednim.

Przy obliczaniu podatku należy jednak uwzględnić wysokość stawek podatkowych z bieżącego roku, a nie z poprzedniego. Jeżeli w ubiegłym roku podatkowym przedsiębiorca nie wykazał dochodu lub jego kwota nie przekroczyła wysokości kwoty wolnej od podatku, za podstawę wyliczenia przyjmuje się dochód sprzed dwóch lat. Wyliczoną w ten sposób zaliczkę pomniejsza się o część składki zdrowotnej, którą można standardowo odliczyć od podatku.

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy mają dwa istotne minusy. Po pierwsze zaliczki trzeba wpłacać nawet wówczas, gdy firma nie przynosi dochodów lub generuje straty, ponieważ kwota podatku nie wiąże się z aktualnym dochodem. Po drugie, nie ma możliwości opłacania podatku dochodowego w okresach kwartalnych.

Zmiana sposobu wyliczania i wpłacania ostatniej zaliczki

Zapewne wielu przedsiębiorców zna problem związany z koniecznością zapłaty podwójnej zaliczki na podatek dochodowy w ostatnim miesiącu kalendarzowym. Od 2012 roku zmienią się zasady wyliczania i opłacania zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał.

Do tej pory zaliczka na podatek dochodowy za grudzień lub IV kwartał musiała być opłacona w grudniu (a nie w kolejnym miesiącu), a podstawą do jej wyliczenia był dochód za listopad lub III kwartał danego roku podatkowego. Rozwiązanie to było zdecydowanie niekorzystne dla przedsiębiorców, ponieważ termin płatności zaliczki przypadał miesiąc wcześniej, a jej wysokość nie była uzależniona od dochodów faktycznie osiągniętych w grudniu lub w IV kwartale roku podatkowego.

Wpłata ostatniej zaliczki na podatek dochodowy za 2012 rok będzie podlegała już takim samym zasadom, jak opłacanie wszystkich pozostałych zaliczek w tym roku. Oznacza to, że podstawą do jej wyliczenia będzie dochód osiągnięty przez przedsiębiorcę w grudniu lub w IV kwartale. Termin jej płatności będzie przypadał na 20 stycznia 2013 roku. Ostatnia zaliczka na podatek dochodowy będzie więc musiała być wpłacona do 20 dnia miesiąca za miesiąc lub kwartał poprzedni, tak samo jak pozostałe zaliczki w ciągu roku.

Dodatkowo, przedsiębiorca może uniknąć konieczności opłacenia zaliczki na podatek dochodowy w styczniu, jeżeli do 20 stycznia złoży zeznanie podatkowe za ubiegły rok. W tej sytuacji dochód za grudzień lub IV kwartał jest rozliczany bezpośrednio w zeznaniu rocznym (PIT) i zgodnie z jego zasadami.żródło: InFakt.pl
Tagi: podatek, firma, zaliczka
Zobacz więcej: Prowadzenie firmy w Polsce
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2013-03-09 22:55:24 83.8.13.* | pitomaniak
Re: Zaliczka na podatek dochodowy. Uważaj na zmiany [1]
czy jezeli wplacalem zaliczki bez uwzglednienia kwoty wolnej od podatku to w rocznej deklaracji moge to jakos uwzglednic
2013-03-10 08:58:26 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Nie wiem z jakiego tyt. wpłacasz. A w PIT rocznym stosujemy skalę, więc jak mieścimy się w I progu pomniejszamy o kwotę zmniejszającą podatek :)
2013-01-18 20:41:37 31.130.111.* | Mia85
Re: Zaliczka na podatek dochodowy. Uważaj na zmiany [0]
Witam, Mam problem, gdyż dopiero dzisiaj zorientowałam się, że moja e-deklaracja za 2011 r. byla bledna. Żyłam w przekonaniu, że deklaracja doszła gdyż dostałam nr oraz wyświetlil się napis Potwierdzenie wysłania. Dopiero dzisiaj zorientowałam się że deklaracja nie dotarła do US, gdyz zawierala bledy. Dzisiaj złożyłam czynny żal wyjasmniając całe zdarzenie, wraz z nr błędnej deklaracji. Prosze o informacje, jaka kare moge zaplacic jezeli mam nadpłate w zaliczce, a zaliczka wynosiła 3300 zł.
2012-12-09 21:54:43 84.10.190.* | bkkb
Re: Zaliczka na podatek dochodowy. Uważaj na zmiany [11]
Kiedy będzie można odliczyć podatek dochodowy zapłacony za grudzień do 20 stycznia
2012-12-10 16:54:01 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
ZALICZKĘ za grudzień odprowadzamy do 20 stycznia o ile do tego czasu nie złożymy zeznania (PIT-36 lub PIT-36L), bo jak złożymy, to zaliczki wpłacać nie trzeba (wpłacamy "do zapłaty" co wyjdzie z PIT do końca kwietnia) :)
2014-01-19 10:51:26 visu44
Tak też zrobiłem w rozliczeniu za 2012 rok i za 2013 tez tak zrobię bowiem US uznał ,że taki sposób postepowania jest prawidłowy tzn.w dniu 20 styczna składam rozliczenie roczne PIT 36 gdzie składamy deklaracje wspólnie z żoną ,odliczamy nalezne ulgi i zaliczke za grudzien płacimy jako rozliczenie roczne na poprzedni rok do 30 kwietnia .Kropka . Pozdrawiam
2014-01-19 11:00:02 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Ministerstwo twierdzi, ze jak złożysz PIT-36, czy PIT-36L do 20 stycznia = nie wpłacasz zaliczki za styczeń, ale termin płatności z zeznania to 20 styczeń (nie koniec kwietnia):)
-2 spadek
2012-12-10 20:13:33 178.43.202.* | tom 393
Nie wiem ,czy nie jest to złe rozumowanie ,bo wydaje mi się ,że podatek z PIT 36 będzie trzeba płacić do 20 stycznia i w ten sposób nie trzeba robić pit-u za grudzień .Wolał bym by było tak jak jest w Pana opcji ,bo moja firma też osiąga duży dochód w grudniu.
2012-12-10 22:46:22 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Wchodzisz tutaj:
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/8212.html
(strona ministerstwa, archiwalna bo niedawno zrobili nowa szatę, ale dotyczy 2012)
podatek dochodowy od osób fizycznych
otwiera się tabelka i czytasz...

cyt. "Podatnik nie wpłaca zaliczki za grudzień,
jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty
(tj. do dnia 20 stycznia następnego roku
podatkowego) złoży zeznanie i dokona
zapłaty podatku na zasadach określonych w
art. 45".

a co określa art.45?

zaglądasz do ustawy, która w tym artykule nadal mówi o 30 kwietnia i wyjątków z terminem płatności nie przewiduje (nie określa, że jest inny dla PIT złożonego do 20 stycznia, a inny dla PIT złożonego po 20 stycznia) :)
2012-12-12 16:42:00 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Znalazłam dzisiaj to:
http://www.gofin.pl/17,1,61,155037,ustalanie-zaliczki-na-podatek-za-grudzien-2012-r.html
pytanie 5 ciekawe :)

i temat płatności do 20 obalę, bo:
ustawodawca napisał:
"Art. 44
6. Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45".

gdyby zapis się kończył pt.
"Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku."
to się zgodzę, ze wtedy termin płatności by był 20 styczeń... ale wg przepisu termin tego podatku ma być na zasadach określonych w art. 45.

Ciekawe bo w przytoczonym linku osoba udzielająca odpowiedzi pisze:
cyt. "Zasady te wynikają z art. 45 ust. 1 i 4 updof".

a ja w art. 45 ust. 1 widzę JEDYNY termin - 30 kwiecień, więc chyba sobie ktoś zbytnio popłynął...
Ale takie przypadki "popłynięcia" to nie spotykam 1 raz :)

Z resztą, gdyby mi wychodziła zaliczka za grudzień 4 tyś. to ja bym z językiem na brodzie robiła PIT do 20 stycznia, żeby też zapłacić z PIT 4 tyś. do 20 stycznia, a nie jako zaliczkę? To by się kupy nie trzymało. Ja zrobię PIT do 20 stycznia z językiem na brodzie, po to, żeby to 4 tyś. zapłacić nie do 20 stycznia, a do 30 kwietnia, bo np akurat mi nie pasuje wydatkować to 4 tyś. w styczniu, gdyż w lutym jeszcze chce tym obrócić. I to dla mnie ma sens :)
Inna sprawa, że chyba 20 stycznia w 2013 wypada w niedzielę, więc w 2013 płatność ZALICZKI za grudzień przypadnie ostatecznie na poniedziałek 21 stycznia :)
2014-01-18 22:49:32 82.139.53.* | Ela księgowa
jeżeli zeznanie z uwględnieniem remanentów (lub inne np. w usługach - gdzie np. remanent "0") podatnik decyduje się złożyć max. do 20-go stycznia 2014 (żeby od razu np. wprowadzić ulgi i pomniejszyć zaliczkę, jaka ewent. wyszłaby za grudzień) - to i wyrównawczy podatek roczny, bo tak się to wówczas nazywa - a nie nazywa się już zaliczką - ma obowiązek wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2014. i cały obowiązek wykazać jako uregulowany (czyli zero dopłat)...ale tylko jeśli wpłata za grudzień wpłynie na konta US dokładnie dnia 20.01.2014. Koniec kropka!
2012-12-27 15:45:25 80.55.149.* | marcinek1312
a mi wyjdzie za rozliczenie roczne zwrot, natomiast mam do zapłaty zaliczkę za grudzień. Nie będę jej płacił bo rozliczę się do 21 stycznia., po czym będę czekał na zwrot. Tak wynika z przytoczonych przez ciebie przepisów. Przeanalizuj to raz jeszcze, bo niektórym te nowe przepisy się to opłacą. Dzięki temu nie muszę bezsensownie płacić do US tego co i tak mi zaraz zwróci w rozliczeniu rocznym :)
2012-12-27 20:09:02 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
Tylko te przepisy nie mają jedynie zastosowania do PIT-36 (możliwość odliczania ulg), a tez do PIT-36L, gdzie, jak zaliczka za grudzień wychodzi, to i podatek do zapłaty w PIT, a nie zwrot:)
Przeanalizowałam na 1000 sposobów i płatność z PIT do 20 stycznia koliduje mi z art. 45, gdzie podatnik ma PIT złożyć do 30 kwietnia i płacić do 30 kwietnia, a ustawa nic nie pisze o wyjątkach w przypadku złożenia PIT do 20 stycznia (jedynie logicznie nawiązuje do zaliczki w art. 44, bo jak rozliczysz PIT CAŁOROCZNY i złożysz do 15 stycznia, to do ewentualnej zapłaty wychodzi z PIT, więc o zaliczkach za grudzień trudno mówić, bo sensu w tym przypadku brak) :)
2013-01-16 15:01:29 91.94.200.* | Leszek749
Informacja z kip - niestety 21 stycznia 2013 to data zapłaty zaliczki za XII lub IV kw. 2012 lub zapłaty tego co wyjdzie w złożonym do tego dnia zeznaniu rocznym (art. 45 odnosi się do daty złożenia zeznania). W pewnych sytuacjach podatek obliczony w zeznaniu rocznym może być niższy niż wynikający tylko z tego co się uwzględnia licząc podatek za XII lub ostatni kwartał).
2012-12-15 15:08:54 belladonna  [ Tysiącznik profesjonalny ]
na innym forum wyciągnęłam pewne wnioski pt. ZASADY... czyli na dzień dzisiejszy mam w głowie mętlik, bo wygląda na to, że zasady mogą być rozpatrywane wg innych zasad ;)

REASUMUJĄC... w tym roku jak nie musisz, nie składaj PIT do 20 stycznia :)
-2 spadek
2012-11-02 03:03:18 83.22.33.* | Yar
Re: Zaliczka na podatek dochodowy. Uważaj na zmiany [2]
i to ma byc zmiana na korzysc podatnika? chyba zalezy ktorego. w moim przypadku 90% dochodu powstaje w grudniu. Kontrahencji placa jak chca i zamiast w grudniu - pieniadze dochodza do mnie przez kolejne 3 m-ce. Czyli: musze do 20 stycznia zaplacic podatek, od przychodu, ktory tak de facto jeszcze nie nastapil.
2012-11-21 08:43:49 31.175.66.* | Zulus1!
To złóż zeznanie do 20 stycznia. Termin płatności zeznania to 30 kwietnia. No chyba, że opłacasz zryczałtowany pod. doch.
-2 spadek
2012-11-07 11:37:12 89.174.101.* | fxvb
zmień kontrahentów lub branżę...
2012-06-09 19:49:18 83.28.161.* | DaMa242
Re: Zaliczka na podatek dochodowy. Uważaj na zmiany [3]
Wysokość zaliczki na podatek dochodowy może zostać pomniejszona o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca nie może jednak odliczyć całej zapłaconej przez siebie składki zdrowotnej. Przysługuje odliczenie jedynie 7,5 proc. podstawy wymiaru składki (pełna kwota ubezpieczenia zdrowotnego to 9 proc. podstawy wymiaru). Ponadto, od zaliczki na podatek dochodowy można odliczyć kwotę zmniejszającą podatek, która w 2012 roku wynosi 556 zł 02 gr.

nie 7,5 procenta a 7,75 procenta z ubezpieczenia zdrowotnego odlicza się od podatku dochodowego
2013-01-20 18:11:29 89.200.146.* | abi307
Z gazety Prawnej:
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/674249,kiedy_nalezy_zaplacic_zaliczke_na_podatek_dochodowy_za_grudzien.html
Nowe zasady i terminy
Zgodnie z nowymi regulacjami zaliczki miesięczne podatnik wpłaca co do zasady w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. U podatników, u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, zaliczka za grudzień 2012 r. płatna jest do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia przypada w niedzielę).

Przepis art. 25 ust. 1a ustawy o CIT stanowi także, że podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1.

zobacz także:
Podatek od otrzymanej zaliczki przedsiębiorca rozliczy później »
Podatnicy mają więcej czasu na zmianę formy rozliczeń podatkowych »
W podobny sposób przepisy regulują kwestię wpłacania zaliczek kwartalnych (do których mają prawo podatnicy rozpoczynający działalność – w pierwszym roku podatkowym, oraz tzw. mali podatnicy, tj. ci, których przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro). Kwartalne zaliczki podatnik wpłaca w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy zaliczka, zaś zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1.

Ułatwienia dla przedsiębiorców
Ideą, która przyświecała modyfikacji przepisów, było ułatwienie przedsiębiorcom zapłaty zaliczek na podatek dochodowy za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego, w tym likwidacja obowiązku zapłaty zaliczki w podwójnej wysokości w ostatnim miesiącu/kwartale roku podatkowego (mając w perspektywie zapłatę zaliczki w podwójnej wysokości w celu zminimalizowania obciążenia finansowego podatnicy często dążyli do rozpoznania jak największej kwoty kosztów w przedostatnim miesiącu/kwartale roku podatkowego).

zobacz także:
Kwota wolna od podatku za granicą jest wolna w kraju »
Wpłaty do urzędu skarbowego: przedsiębiorcy mają czas do 20 lutego »
Wydaje się jednak, że poprzez odesłanie do opisanych w art. 27 ust. 1 zasad zapłaty podatku ustawodawca zawarł w ustawie o CIT możliwość optymalizacji sprowadzającą się do tego, że samo tylko złożenie zeznania podatkowego przed upływem terminu płatności zaliczki za ostatni miesiąc/kwartał oznacza, że nie jest konieczna jej zapłata. Nie ma też potrzeby uregulowania podatku wynikającego z zeznania. Jak to możliwe?
2013-01-20 18:10:14 89.200.146.* | abi307
Z gazety Prawnej:
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/674249,kiedy_nalezy_zaplacic_zaliczke_na_podatek_dochodowy_za_grudzien.html
Nowe zasady i terminy
Zgodnie z nowymi regulacjami zaliczki miesięczne podatnik wpłaca co do zasady w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. U podatników, u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, zaliczka za grudzień 2012 r. płatna jest do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia przypada w niedzielę).

Przepis art. 25 ust. 1a ustawy o CIT stanowi także, że podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1.

zobacz także:
Podatek od otrzymanej zaliczki przedsiębiorca rozliczy później »
Podatnicy mają więcej czasu na zmianę formy rozliczeń podatkowych »
W podobny sposób przepisy regulują kwestię wpłacania zaliczek kwartalnych (do których mają prawo podatnicy rozpoczynający działalność – w pierwszym roku podatkowym, oraz tzw. mali podatnicy, tj. ci, których przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro). Kwartalne zaliczki podatnik wpłaca w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy zaliczka, zaś zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1.

Ułatwienia dla przedsiębiorców
Ideą, która przyświecała modyfikacji przepisów, było ułatwienie przedsiębiorcom zapłaty zaliczek na podatek dochodowy za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego, w tym likwidacja obowiązku zapłaty zaliczki w podwójnej wysokości w ostatnim miesiącu/kwartale roku podatkowego (mając w perspektywie zapłatę zaliczki w podwójnej wysokości w celu zminimalizowania obciążenia finansowego podatnicy często dążyli do rozpoznania jak największej kwoty kosztów w przedostatnim miesiącu/kwartale roku podatkowego).

zobacz także:
Kwota wolna od podatku za granicą jest wolna w kraju »
Wpłaty do urzędu skarbowego: przedsiębiorcy mają czas do 20 lutego »
Wydaje się jednak, że poprzez odesłanie do opisanych w art. 27 ust. 1 zasad zapłaty podatku ustawodawca zawarł w ustawie o CIT możliwość optymalizacji sprowadzającą się do tego, że samo tylko złożenie zeznania podatkowego przed upływem terminu płatności zaliczki za ostatni miesiąc/kwartał oznacza, że nie jest konieczna jej zapłata. Nie ma też potrzeby uregulowania podatku wynikającego z zeznania. Jak to możliwe?
2014-02-13 09:11:00 91.222.125.* | Ankaxxx
Witam,
mam następującą sytuacje nie powiadomiłam pracodawcy o dochodach z najmu, dlatego to on wykorzystał kwotą wolna od podatku. Jak mam teraz wyliczyć kwoty na zaliczke podatku z tytułu najmu. Czy powinno to być :-za pierwszy miesiąc:
(350zł x18%)-556,02 = -493,02
i następny (700x18%)-556,02=-430,02
Czy to jest dobrze? I zaliczki nie będą uwzględniały żadnych kwot?
Nie wiem czy to jest dobrze proszę o pomoc