Na skróty
Money.plFirmaWiadomościPrawo > PoradnikiKiedy stosuje się 50 proc. kosztów uzyskania przychodu?
2008-11-13 15:52

Kiedy stosuje się 50 proc. kosztów uzyskania przychodu?

Kiedy stosuje się 50 proc. kosztów uzyskania przychodu?

Autor: Piotr Kubiak


Często księgowi i prawnicy zadają pytanie czy w danym przypadku można stworzyć umowę o dzieło, ponieważ strony chciałyby skorzystać z 50 proc. kosztów uzyskania przychodu. W powszechnej opinii panuje przekonanie, że zawarcie przez strony umowy o dzieło stanowi niejako automatyczną przepustkę do zastosowania 50 procent kosztów uzyskania przychodu.

Podstawa do zastosowania kosztów uzyskania przychodu w tej wysokości może zaistnieć w następujących przypadkach:

1) korzystanie przez twórcę z praw autorskich;
2) korzystanie przez artystę wykonawcę z praw pokrewnych;
3) rozporządzanie przez ww. kategorie osób prawami autorskimi lub pokrewnymi.

Podstawa prawna:
Powyższe pytania związane są z treścią art. 22 ust. 9 pkt. 3) Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 (dalej UPDOF), zgodnie z którym z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami koszty uzyskania przychodu określa się w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu.


Powołany przepis wskazuje, że definicji praw autorskich oraz praw pokrewnych powinniśmy poszukiwać w odrębnych przepisach. Tymi odrębnymi przepisami będzie Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 (dalej Pr.Aut.)

ZOBACZ TAKŻE:

Zgodnie z art. 1 Pr.Aut Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Kluczowe znaczenie dla możliwości skorzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów ma przedmiot umowy, w szczególności zaś to czy rezultat działalności można uznać za utwór i czy w ramach wykonania umowy doszło do skorzystania lub rozporządzania z praw autorskich co podkreślił m.in. Minister Finansów w swoim piśmie z dnia 16 sierpnia 199 proc. r. PO proc./8-7371-01609/95. Stosunek prawny w ramach którego twórca uzyskuje przychód z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi ma znaczenie drugorzędne (tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu swojego wyroku z dnia 28 stycznia 2008 r. - sygn. akt III SA/Wa 1987/2007 oraz Minister Finansów w swoim piśmie z dnia 28 marca 199 proc. r. - RP I/30/ proc.34/95).

Interpretując pojęcie utworu, o którym mowa w art. 1 Prawa Autorskiego na potrzeby art. 22 ust. 9 pkt. 3 UPDOF możemy oprzeć się na licznym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych jak i pismach Ministra Finansów odnoszących się często do określonych rodzajów świadczeń, takich jak: przygotowanie i wystawienie przedstawienia, wygłoszenie wykładu, sporządzenie sprawozdania finansowego czy też przygotowanie projektu architektonicznego. W orzeczeniach i pismach Ministra Finansów można odnaleźć wskazówki, które z przykładowo wymienionych wyżej świadczeń mogą być uznane za utwory w rozumieniu prawa autorskiego.

Jeżeli świadczenie będące przedmiotem umowy nie będzie mogło być uznane za utwór a tym samym nie będzie związane z korzystaniem ani rozporządzaniem przez twórcę lub wykonawcę z praw autorskich lub pokrewnych nie ma możliwości skorzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 pkt. 3) niezależnie od rodzaju umowy, na której strony oparły swą współpracę.

Autor jest adwokatem z z Kancelarii Siwek Gaczyński Spółka Partnerska Kancelaria Prawnicza Radcowsko-AdwokackaPochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2012-06-14 20:52:23 83.1.196.* | tjomek
Re: Kiedy stosuje się 50 proc. kosztów uzyskania przychodu? [0]
Czy zespół muzyczny grający na weselach, balach i imprezach plenerowych najmujący wokalistów do śpiewania utworów coverów na umowę o dzieło może stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50 %, czy 20 %?

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Twoja firma wydaje pracownikom kupony na posiłki? Sprawdź konsekwencje Twoja firma wydaje pracownikom kupony na posiłki? Sprawdź konsekwencje
Ekspert podatkowy tłumaczy, jak mają się ubezpieczenia społeczne do kart przedpłaconych dla pracowników.