Na skróty
Money.plFirmaWiadomościZarządzanieRefaktura za bilety lotnicze a prawo do stawki zero procent
2012-02-16 13:14

Refaktura za bilety lotnicze a prawo do stawki zero procent

Refaktura za bilety lotnicze a prawo do stawki zero procent
fot: Chad Mcdermott/Dreamstime.com

Autor: Paweł Barnik, ECDDP Sp. z o. o.


Chcąc skorzystać z preferencyjnej stawki VAT musimy pamiętać o zachowaniu dokumentacji, która jest konieczna dla jej zastosowania. W przypadku podróży zagranicznej będą to na przykład bilety za skorzystanie ze środków transportu.

Spółka X nabyła we własnym imieniu, lecz na rzecz kontrahenta – Spółki Y bilety lotnicze dotyczące transportu międzynarodowego osób z Polski do Szanghaju. Podatnik w dniu 13.05.2011 r. wystawił fakturę VAT, w której zastosował preferencyjną 0 proc. stawkę podatku VAT. Przy czym, Spółka nie posiada dokumentów potwierdzających prawo do zastosowania stawki 0 proc., tj. imiennych biletów lotniczych wystawionych na poszczególnych pasażerów. Czy w konsekwencji postąpiła słusznie korzystając z preferencyjnej stawki podatku VAT?

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w obecnym stanie prawnym podstawową stawką podatku VAT jest stawka 23 proc. Niemniej ustawodawca od powyższej zasady przewidział kilka wyjątków w zakresie preferencyjnego opodatkowania. Przy czym wyjątki te zostały obwarowane odpowiednimi warunkami. Brak ich spełnienia niweluje ww. preferencję.

I tak, powołując się na brzmienie art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, stawka podatku w wysokości 0 proc. ma zastosowanie do usług transportu międzynarodowego. Natomiast przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

  • a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
  • b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
  • c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt).

Natomiast jak czytamy w ust. 5 pkt 4 powołanego przepisu, prawo do zastosowania 0 proc. stawki podatku VAT dla usług transportu międzynarodowego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów. I tak, w przypadku transportu międzynarodowego osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera. Podatnik mógł przedmiotowy bilet zeskanować/skserować i załączyć pod dokumentację podatkową.

W konsekwencji, skoro Spółka nie posiadała wyżej wymienionego dokumentu (nawet w postaci kserokopii) nie była uprawniona do opodatkowania przedmiotowej transakcji wg preferencyjnej stawki podatku VAT. Tym samym powinna obecnie wystawić fakturę korygującą in plus, oraz skorygować deklarację VAT-7 za maj 2011 r.

Czytaj więcej o podróżach służbowych
Podróże służbowe w przypadku umów cywilnoprawnych
W podróż służbową mogą udać się nie tylko pracownicy związani stosunkiem pracy, ale także osoby, które wykonują określone zadania w ramach umów cywilnoprawnych.
Kiedy podróż służbowa traktowana jest jako czas pracy?
Z rozliczeniem wyjazdów służbowych mają trudności zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Nie za wszystkie wyjazdy podwładnego szef musi płacić.
Dojeżdżasz do pracy koleją? Masz szanse na niższy podatek
Korzystając z komunikacji miejskiej, promowej czy też kolejowej koniecznie kup bilet okresowy i go zachowaj.


Paweł Barnik, ECDDP Sp. z o. o.
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
Podobne wiadomości
Podróże służbowe. Opłaty parkingowe i za autostradę a kilometrówka Podróże służbowe. Opłaty parkingowe i za autostradę a kilometrówka
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych nie zawierają definicji podróży służbowej.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Prowadzisz firmę? Doradzą ci jak obniżyć rachunki za prąd Prowadzisz firmę? Doradzą ci jak obniżyć rachunki za prąd
Dziesięć podmiotów z całej Polski będzie świadczyć bezpłatną usługę doradztwa energetycznego dla mikro i małych firm.