wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Urlop wypoczynkowy. Ile dni przysługuje pracownikom?

Urlop wypoczynkowy. Ile dni przysługuje pracownikom?

Fot. Unsplash, Pixabay (CC0)

Pracownik ma prawo do regeneracji, żeby nabrać sił do dalszego pełnienia obowiązków. W tym celu, może udać się na urlop wypoczynkowy, czyli zasłużony odpoczynek od świadczenia pracy. Czy szef może zabronić pójścia na urlop? Wręcz przeciwnie. Musi przypilnować, aby każdy zatrudniony z niego skorzystał.

Niezależnie od tego, na jaki czas pracownik jest zatrudniony - na umowę o pracę czy to na okres próbny, czy na czas nieokreślony - przysługuje mu bezwzględne prawo do urlopu. Wymiar dni wolnych w roku zależy od okresu zatrudnienia.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Na staż pracy składają się wszystkie okresy zatrudnienia. Nie mają przy tym znaczenia przerwy między kolejnymi stosunkami pracy, ani przyczyna ich ustania. Wymiar urlopu wynosi odpowiednio:

  • 20 dni roboczych dla pracownika o stażu pracy krótszym niż 10 lat,
  • 26 dni roboczych dla osoby zatrudnionej przez co najmniej 10 lat.
Oprócz przepracowanej liczby lat, do zakresu zatrudnienia wlicza się też okres edukacji:
  • nie więcej niż 3 lata dla zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej,
  • maksymalnie 5 lat dla średniej szkoły zawodowej,
  • 5 lat dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i średniej szkoły zawodowej,
  • 4 lata dla średniej szkoły ogólnokształcącej,
  • 6 lat dla szkoły policealnej,
  • 8 lat dla szkoły wyższej (w tym także licencjat).

Wymienione lata nauki nie sumują się ze sobą. Wliczeniu do wymiaru urlopowego podlega najwyższy poziom edukacji osiągnięty przez pracownika. Fakt ukończenia szkoły musi być odpowiednio udokumentowany, np. świadectwem lub dyplomem wydanym zgodnie z przepisami o szkolnictwie.

Przykład
Osobie, która ukończyła liceum ogólnokształcące i studia, do okresu zatrudnienia wlicza się 8 lat, czyli okres nauki w szkole wyższej.

W sytuacji, gdy nauka odbywała się równocześnie z zatrudnieniem, do okresu pracy wlicza się tylko jeden etap (albo lata umowy o pracę, albo lata nauki) w zależności od tego, która wartość jest korzystniejsza dla pracownika.

Jak obliczyć dni urlopu?

Jeden przepracowany miesiąc kalendarzowy odpowiada 1/12 urlopu przysługującego danemu pracownikowi. W przypadku 20 dni będzie to więc 1,6 dnia, a dla 26 dni - 2,2 dnia. Niepełne dni zaokrągla się w górę, ale w skali roku nie mogą przekroczyć całego wymiaru.

Liczbę dni urlopowych ustala się zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy w wymiarze godzinowym (zgodnie z art. 1542 Kodeksu Pracy). Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Pracownik pracujący w podstawowym systemie czasu pracy (8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu) zależnie od stażu pracy ma do dyspozycji 20 dni urlopu, czyli 160 godzin (20 x 8h) albo 26 dni, co daje 208 godzin urlopu (26 x 8h). Osobie zatrudnionej np. na 3/4 etatu, ale pracującej po 8 godzin dziennie, przysługuje w całym roku 3/4 urlopu (zamiast 26 dni zostaje 19,5 dnia, czyli po zaokrągleniu - 20 dni).

Wobec pracowników zatrudnionych w krótszym czasie niż podstawowa 8-godzinna dobowa norma, stosuje się godzinowy sposób udzielania urlopu. Jeden dzień urlopu odpowiada skróconej normie czasu. Dla osoby zatrudnionej na 3/4 etatu i pracującej 6 godzin dziennie pula urlopowa na dany rok wynosi odpowiednio 120 godzin (20 dni x 6h) lub 160 godzin (26 dni x 6h), zależnie od długości stażu pracy. Godziny ulegają zaokrągleniu.

Pracownik zatrudniony po raz pierwszy uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy (jednorazowo 1,6 lub 2,2 dnia). Może go wykorzystywać sukcesywnie lub łącznie, po zgromadzeniu większej puli dni. Co do zasady, powinien jednak skorzystać z niego już w pierwszym roku. W kolejnych latach nie stosuje się już proporcjonalnego rozliczenia. Nawet przy zmianie pracodawcy, prawo do urlopu nabywa się z początkiem stycznia i można go zużyć nawet od razu w całości.

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych

Pracodawca ma obowiązek udzielić podwładnemu urlopu w tym samym roku, w którym pracownik uzyskał takie prawo. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego przysługuje tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. na skutek zmiany pracy). Z tego samego względu, urlop powinien być wykorzystany w całości. Na wniosek pracownika, można go podzielić na części. Należy jednak zadbać o to, aby jedna z nich trwała przynajmniej dwa tygodnie (14 kolejnych dni kalendarzowych).

Terminy urlopów powinny być rozdysponowane na podstawie planu urlopowego. Przełożony ustala go w oparciu o wnioski pracowników oraz o czynniki pozwalające zachować sprawne funkcjonowanie organizacji. Datę wypoczynku można również ustalić w porozumieniu z poszczególnymi osobami bez konieczności tworzenia ogólnego terminarza. Może również zostać przesunięta na wniosek jednej ze stron. W tej sytuacji konieczna jest umotywowanie decyzji ważnymi przyczynami.

Kodeks pracy dopuszcza odwołanie pracownika z urlopu, jeśli jest to uwarunkowane przez szczególne okoliczności. Może się okazać, że w danym terminie obecność podwładnego w pracy okazuje się niezbędna. W tej sytuacji, po stronie szefa leży jednak pokrycie wszystkich kosztów związanych z powrotem z wypoczynku (np. koszty przelotów czy rezygnacji z wycieczki).

Urlop można zrealizować w dni, które są dla pracownika dniami pracy. Nie zawsze muszą mieścić się w przedziale od poniedziałku do piątku. Zależą od indywidualnego harmonogramu (może to być nawet sobota i niedziela).

 

 


Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Majka
2017-01-01 16:12
Czekamy na 35 dni urlopu dla wszystkich pracowników
Et
2016-12-16 13:21
Pisowskie zlodziejstwo
M
2016-07-15 21:27

Osobie zatrudnionej np. na 3/4 etatu przysługuje w całym roku 3/4 urlopu (zamiast 26 dni zostaje 19,5 dnia, czyli po zaokrągleniu - 20 dni).
dobra 20 dni ale 8 h dnia pracy a nie np 6..
Ma prawo do 26 dni urlopu w swoim czasie pracy
Pokaż wszystkie komentarze (6)