wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościZarządzanie
 • 31.01.2003
  Delegacje bez podatku - dla wybranych
  Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie od podatku dochodowego diet i innych należności za czas podróży służbowej miało być ograniczone jedynie do osób będących pracownikami. Jednak na mocy rozporządzenia MF niektórzy podatnicy zostali zwolnieni z opodatkowania otrzymanych należności z tytułu odbytej podróży służbowej.
 • 29.01.2003
  Świadectwo pracy - nowa szata
  Wraz ze zmianami w kodeksie pracy pojawiła się również zmiana w zakresie informacji jakie powinny znajdować się na świadectwie pracy.
 • 17.01.2003
  Zmiana stawek ryczałtów samochodowych
  Od 1 stycznia 2003 roku wzrosły stawki ryczałtów wypłacanych pracownikom odbywających w celach służbowych jazdy lokalne pojazdami niebędącymi własnością pracodawcy.
 • 16.01.2003
  Sprawdź konto i zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego
  Od 1 stycznia zmianie uległy numery kont niektórych urzędów skarbowych. Przed dokonaniem wpłaty na konto urzędu skarbowego proponujemy sprawdzić, czy od nowego roku rachunek ten nie został zmieniony.
 • 9.01.2003
  Sejm przyjął nowe prawo upadłościowe
  Sejm przyjął nowe prawo upadłościowe, umożliwiające zwołanie wstępnego zgromadzenia wierzycieli, na którym będzie można zawrzeć układ. Dzięki tej zmianie będzie zbędne prowadzenie postępowania upadłościowego na ogólnych zasadach
 • 6.01.2003
  Kwota "drobnych zleceń" w 2003 roku
  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu określono na 2003 rok wysokość przychodu od tzw. drobnych zleceń. W przyszłym roku kwota ta będzie wynosiła 146 zł.
 • 6.01.2003
  Kolejna nowelizacja VAT
  Od 1 stycznia 2003 weszła w życie ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy. Przedstawiamy niektóre z przepisów jakie wprowadza nowelizacja.
 • 10.12.2002
  Koszty menedżera - zmiany w 2003 roku
  Od 1 stycznia 2003 roku wejdą w życie zmiany dotyczące wysokości kosztów uzyskania przychodów przysługujących m.in. menedżerom.
1 -50 -25 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
Koszt zatorów płatniczych w Polsce przekracza 100 mld zł rocznie Koszt zatorów płatniczych w Polsce przekracza 100 mld zł rocznie
Przedsiębiorcy pytani w badaniu o największe bariery w pracy na pierwszym miejscu wskazali wysokie opodatkowanie oraz skomplikowany system podatkowy.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Firmy w coraz trudniejszej sytuacji. Co zrobić, by wyjść na prostą? Firmy w coraz trudniejszej sytuacji. Co zrobić, by wyjść na prostą?
Słabsza od oczekiwanej dynamika gospodarki, rosnące wyzwania rynkowe i zbyt wysokie zobowiązania powodują, że coraz większej liczbie firm trudno utrzymać stabilny rozwój. Dla sporej grupy przedsiębiorstw nadchodzi więc czas dostosowywania się do trudniejszej rzeczywistości, zmiany modelu biznesowego, uelastycznienia działania czy wręcz zmian personalnych. Trafna diagnoza problemów i podjęte w odpowiednim czasie działania pozwalają w wielu wypadkach uniknąć upadłości. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z postępowań restrukturyzacyjnych.