Wzór dokumentu : G-06

Stan na dzień: 2007-01-26 22:58:56
Kategoria dokumentu: Formularze GUS w 2009 r.
Tytuł dokumentu: G-06
Opis: Sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi za 2008 r.
Liczba stron: 2
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails ERROR: The requested URL could not be retrieved

ERROR

The requested URL could not be retrieved


While trying to retrieve the URL: http://webapi.iform.pl/xmlrpc.php

The following error was encountered:

The system returned:

    (111) Connection refused

The remote host or network may be down. Please try the request again.

Your cache administrator is root.


Generated Fri, 26 Aug 2016 11:54:58 GMT by w3cache.adm.wp-sa.pl (squid/2.5.STABLE14)