wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Izba/Służba Celna

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Izba/Służba Celna"

Arkusz oceny kompetencji funkcjonariusza celnego Arkusz oceny kompetencji funkcjonariusza celnego
Imienne upoważnienie do wykonywania kontroli przez Służbę Celną Imienne upoważnienie do wykonywania kontroli przez Służbę Celną
Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Służbie Celnej Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Służbie Celnej
Oświadczenie o objęciu udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowego wspólnika Oświadczenie o objęciu udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowego wspólnika
Oświadczenie o prawdziwości i aktualności danych we wniosku wraz z kwestionariuszem postępowania audytowego Oświadczenie o prawdziwości i aktualności danych we wniosku wraz z kwestionariuszem postępowania audytowego
Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza celnego Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza celnego
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w programie dotyczącym wzajemnego uznawania statusów upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w programie dotyczącym wzajemnego uznawania statusów upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi
Protokół komisyjnego zniszczenia materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego Protokół komisyjnego zniszczenia materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego
Protokół przekazania materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego Protokół przekazania materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego
Protokół z przeprowadzenia czynności monitorowania przez Służbę Celną Protokół z przeprowadzenia czynności monitorowania przez Służbę Celną
Raport z monitorowania przez Służbę Celną Raport z monitorowania przez Służbę Celną
Rejestr zarządzeń przeprowadzenia obserwacji Rejestr zarządzeń przeprowadzenia obserwacji
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej
Upoważnienie do wykonywania kontroli przez Służbę Celną Upoważnienie do wykonywania kontroli przez Służbę Celną
Wniosek o wypłatę równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby celnej Wniosek o wypłatę równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby celnej
Wykaz dni pełnienia służby funkcjonariusza celnego Wykaz dni pełnienia służby funkcjonariusza celnego
Zarządzenie przeprowadzenia obserwacji przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego Zarządzenie przeprowadzenia obserwacji przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego
Zarządzenie zniszczenia materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego Zarządzenie zniszczenia materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego
Zaświadczenie o posiadaniu stażu pracy dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych Zaświadczenie o posiadaniu stażu pracy dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności monitorowania przez Służbę Celną Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności monitorowania przez Służbę Celną

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl