wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Informatyzacji

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Informatyzacji

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Informatyzacji"

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Ankieta - Wniosek jednostki naukowej w sprawie przyznania kategorii naukowej Ankieta - Wniosek jednostki naukowej w sprawie przyznania kategorii naukowej
Ankieta oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora Ankieta oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora
Arkusz Organizacji Szkoły Podstawowej Arkusz Organizacji Szkoły Podstawowej
Imienny skład Rady jednostki organizacyjnej ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego Imienny skład Rady jednostki organizacyjnej ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego
Informacja o osobach zatrudnionych w jednostce organizacyjnej ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w dniu złożenia wniosku Informacja o osobach zatrudnionych w jednostce organizacyjnej ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w dniu złożenia wniosku
Informacja o wykorzystaniu wyników projektu rozwojowego Informacja o wykorzystaniu wyników projektu rozwojowego
Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej/gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej/gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
Informacje o wydanych decyzjach  w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych albo działalności Informacje o wydanych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych albo działalności
Kalkulacja wstępna kosztów wydania podręcznika szkolnego Kalkulacja wstępna kosztów wydania podręcznika szkolnego
Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk humanistycznych i społecznych Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk humanistycznych i społecznych
Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej
Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk o życiu Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk o życiu
Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich Karta kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich
Karta kompleksowej oceny Polskiej Akademii Umiejętności Karta kompleksowej oceny Polskiej Akademii Umiejętności
Karta oceny pracy nauczyciela Karta oceny pracy nauczyciela
Karta oceny pracy nauczyciela zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych Karta oceny pracy nauczyciela zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
Karta wdrożenia produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych przez jednostkę naukową Karta wdrożenia produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych przez jednostkę naukową
Raport końcowy i rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji budowlanej Raport końcowy i rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji budowlanej
Raport końcowy i rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji z zakresu dużej infrastruktury badawczej Raport końcowy i rozliczenie finansowe zakończonej inwestycji z zakresu dużej infrastruktury badawczej
Raport roczny z wykorzystania dotacji na inwestycję budowlaną Raport roczny z wykorzystania dotacji na inwestycję budowlaną
Raport roczny z wykorzystania dotacji na inwestycję z zakresu dużej infrastruktury badawczej Raport roczny z wykorzystania dotacji na inwestycję z zakresu dużej infrastruktury badawczej
Raport roczny/końcowy z realizacji projektu badawczego własnego/promotorskiego Raport roczny/końcowy z realizacji projektu badawczego własnego/promotorskiego
Raport roczny/końcowy z realizacji projektu rozwojowego własnego/z inicjatywy własnej ministra Raport roczny/końcowy z realizacji projektu rozwojowego własnego/z inicjatywy własnej ministra
Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
Rozliczenie kosztów wydania podręcznika szkolnego Rozliczenie kosztów wydania podręcznika szkolnego
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły podstawowej/gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły podstawowej/gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,  ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o zarejestrowanie spółki jawnej powstałej na skutek przekształcenia spółki cywilnej - (KRS-WH) Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o zarejestrowanie spółki jawnej powstałej na skutek przekształcenia spółki cywilnej - (KRS-WH)
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku za granicę Wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku za granicę
Wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granicę Wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granicę
Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego
Wniosek o finansowanie projektu badawczewgo własnego/habilitacyjnego Wniosek o finansowanie projektu badawczewgo własnego/habilitacyjnego
Wniosek o finansowanie projektu promotorskiego Wniosek o finansowanie projektu promotorskiego
Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego własnego/z inicjatywy własnej ministra Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego własnego/z inicjatywy własnej ministra
Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego własnego/z inicjatywy własnej ministra Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego własnego/z inicjatywy własnej ministra
Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw dziecka organizacji lub instytucji Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw dziecka organizacji lub instytucji
Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw dziecka osobie fizycznej Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw dziecka osobie fizycznej
Wniosek o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia Wniosek o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej
Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną
Wniosek o przyznanie dotacji na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki Wniosek o przyznanie dotacji na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki
Wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kategorii: Badania podstawowe, Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa, Badania na rzecz rozwoju gospodarki Wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kategorii: Badania podstawowe, Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa, Badania na rzecz rozwoju gospodarki
Wniosek o przyznanie pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego Wniosek o przyznanie pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego
Wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia Wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca
Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową
Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora / doktora habilitowanego Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora / doktora habilitowanego
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Wniosek o urlop macierzyński Wniosek o urlop macierzyński
Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o wpis na listę egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej Wniosek o wpis na listę egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
Wniosek o wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych Wniosek o wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwem Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwem
Wniosek o zmianę licencji krajowego transportu drogowego osób Wniosek o zmianę licencji krajowego transportu drogowego osób
Wydruk zestawienia zbiorczego podmiotów prowadzących bazy danych oświatowych Wydruk zestawienia zbiorczego podmiotów prowadzących bazy danych oświatowych
Wzór pokwitowania zapłaty kary przy kontroli przewozu drogowego Wzór pokwitowania zapłaty kary przy kontroli przewozu drogowego
Wzór suplementu do dyplomu ukończenia studiów Wzór suplementu do dyplomu ukończenia studiów
Zakres informacji o Polskiej Akademii Umiejętności Zakres informacji o Polskiej Akademii Umiejętności
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - przedmiot działalności - (KRS-ZM) - wzór Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - przedmiot działalności - (KRS-ZM) - wzór
Zaświadczenie komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego o uzyskaniu awansu zawodowego na stopień nauczyciela Zaświadczenie komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego o uzyskaniu awansu zawodowego na stopień nauczyciela
Zaświadczenie o odbywaniu studiów Zaświadczenie o odbywaniu studiów
Zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich Zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych) Zaświadczenie o ukończeniu kursu (kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych)
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych uprawniające osobę podejmującą kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym do zwolnienia z zajęć prowadzonych w ramach wymienionego w zaświadczeniu kursu Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych uprawniające osobę podejmującą kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym do zwolnienia z zajęć prowadzonych w ramach wymienionego w zaświadczeniu kursu
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu
Zaświadczenie o ukończeniu praktyki dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych Zaświadczenie o ukończeniu praktyki dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych
Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia Zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia
Zaświadczenie w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą Zaświadczenie w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą
Zaświadczenie w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą Zaświadczenie w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą
Zestawienie wniosków, podjętych decyzji i skarg przez lekarza, dentystę, pielęgniarkę, położną, farmaceutę, architekta Zestawienie wniosków, podjętych decyzji i skarg przez lekarza, dentystę, pielęgniarkę, położną, farmaceutę, architekta
Zestawienie wniosków, podjętych decyzji, w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo działalności Zestawienie wniosków, podjętych decyzji, w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo działalności
Zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach / lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach Zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach / lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl