wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Środowiska

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Ministerstwo Środowiska

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Ministerstwo Środowiska"

Dodatek do dziennika podróży (transportu zwierząt) Dodatek do dziennika podróży (transportu zwierząt)
Dokument potwierdzający pobranie opłaty depozytowej i dokument potwierdzający zwrot opłaty depozytowej Dokument potwierdzający pobranie opłaty depozytowej i dokument potwierdzający zwrot opłaty depozytowej
Formularz sprawozdania do tworzenia krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń Formularz sprawozdania do tworzenia krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń
Formularz wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń w języku polskim zawierający szczegółowy zakres informacji Formularz wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń w języku polskim zawierający szczegółowy zakres informacji
Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Raport wojewódzki zawierający informację o zakresie korzystania ze środowiska Raport wojewódzki zawierający informację o zakresie korzystania ze środowiska
Rejestr instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego Rejestr instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego
Roczny plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Roczny plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej
Świadectwo mieszanki dla ochrony środowiska Świadectwo mieszanki dla ochrony środowiska
Układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza oraz inne dane, które należy przekazywać wraz z wynikami okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza Układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza oraz inne dane, które należy przekazywać wraz z wynikami okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza
Układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń Układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń
Układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego Układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego
Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz inne dane Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz inne dane
Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobieranej wody Układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobieranej wody
Układ raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń Układ raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń
Układ sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń Układ sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi Wniosek o przyznanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Wniosek o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS Wniosek o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS
Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO
Wniosek o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego (GMO) do środowiska Wniosek o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego (GMO) do środowiska
Wniosek o wymianę formularza E-111 na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Wniosek o wymianę formularza E-111 na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
Wniosek o wymianę formularza E-111 na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego dla bezrobotnych Wniosek o wymianę formularza E-111 na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego dla bezrobotnych
Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz informacje o wysokości należnych opłat Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz informacje o wysokości należnych opłat
Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat
Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat
Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
Zakres i układ przekazywanych informacji o programach ochrony powietrza Zakres i układ przekazywanych informacji o programach ochrony powietrza
Zakres i układ przekazywanych sprawozdań z realizacji programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych Zakres i układ przekazywanych sprawozdań z realizacji programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych
Zaświadczenie o zużytym sprzęcie Zaświadczenie o zużytym sprzęcie
Zbiorcza informacja o liczbie otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, liczbie wyrażonych sprzeciwów wobec uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny Zbiorcza informacja o liczbie otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, liczbie wyrażonych sprzeciwów wobec uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
Zezwolenie przewoźnika transportującego zwierzęta Zezwolenie przewoźnika transportującego zwierzęta

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl
9 innowacyjnych start-upów, które chcą zmieniać świat 9 innowacyjnych start-upów, które chcą zmieniać świat
CVC Young Innovator Awards to międzynarodowy konkurs dla startupów realizowany przez Youth Business Poland w partnerstwie z CVC Capital Partners i PwC. Jego pierwsza edycja odbywa się w tej chwili w Polsce. W konkursie wystartowało ok. 60 inicjatyw, z których do dalszego etapu przeszła tylko jedna trzecia. To z tymi wybranymi przedsiębiorcami fundusz CVC pracował przez sześć miesięcy nad ich pomysłami na biznes, zapewniając szkolenia, mentoring, coaching. Do ścisłego finału przeszło 9 najciekawszych inicjatyw, które walczyć będą o nagrodę główną CVC Young Innovator Awards w wysokości 60 000 zł. To, co wyróżnia ten konkurs spośród innych tego typu, to założenie, że wyróżniane projekty muszą być ważne społecznie. Chodzi o inicjatywy, które oprócz przynoszenia dochodu, dają istotną zmianę dla społeczeństwa. Dlatego znalazły się w nim aplikacje pomagające żyć zdrowo, inicjatywy przełamujące izolację starszych osób, czy patenty medyczne i biotechnologiczne. Zobaczcie sami, oto młodzi innowatorzy, którzy mogą odmienić nasze życie.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI