wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Pomoc Publiczna

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Pomoc Publiczna

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Pomoc Publiczna"

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Formularz zgłoszeniowy podmiotu udzielającego pomocy do aplikacji SHRIMP Formularz zgłoszeniowy podmiotu udzielającego pomocy do aplikacji SHRIMP
Formularz zgłoszeniowy SH1 Formularz zgłoszeniowy SH1
Informacja dotycząca przedsiębiorcy biorącego udział w realizacji branżowego projektu promocyjnego Informacja dotycząca przedsiębiorcy biorącego udział w realizacji branżowego projektu promocyjnego
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w danym okresie sprawozdawczym Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w danym okresie sprawozdawczym
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie  lub rybołówstwie Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Sprawozdanie o udzielonej pomocy De Minimis w rolnictwie (instrukcja w PDF) Sprawozdanie o udzielonej pomocy De Minimis w rolnictwie (instrukcja w PDF)
Sprawozdanie o udzielonej pomocy De Minimis w rybołówstwie (instrukcja w PDF) Sprawozdanie o udzielonej pomocy De Minimis w rybołówstwie (instrukcja w PDF)
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej (instrukcja w PDF) Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej (instrukcja w PDF)
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc De Minimis (instrukcja w pliku PDF) Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc De Minimis (instrukcja w pliku PDF)
Sprawozdanie o udzielonej w ramach notyfikowanego programu pomocowego pomocy regionalnej, której wartość przekracza równowartość 3 mln Euro Sprawozdanie o udzielonej w ramach notyfikowanego programu pomocowego pomocy regionalnej, której wartość przekracza równowartość 3 mln Euro
Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności
Upoważnienie do kontaktów z organem udzielającym pomocy w sprawie informacji zawartych w formularzu Upoważnienie do kontaktów z organem udzielającym pomocy w sprawie informacji zawartych w formularzu
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat
Wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego Wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego
Wniosek o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Wniosek o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia promocyjnego Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia promocyjnego
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego promującego eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego promującego eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Wniosek o przyznanie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę Wniosek o przyznanie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę
Wniosek o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu / aktualizację danych użytkownika aplikacji Wniosek o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu / aktualizację danych użytkownika aplikacji
Zaświadczenie o pomocy De Minimis Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Zaświadczenie o pomocy De Minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl