Wzór dokumentu : Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 17:47:19
Kategoria dokumentu: Urząd Skarbowy
Tytuł dokumentu: Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku / zaległości podatkowej
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails 404 Nie znaleziono

Serwer nie odnalazł zasobu według podanego URL ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości

404 Nie znaleziono.