Wzór dokumentu : Wniosek o wydanie pozwolenia na...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 26/09/2016
Kategoria dokumentu: Służba Zdrowia
Tytuł dokumentu: Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego / Wniosek o wydanie opinii przez komisję bioetyczną o badaniu klinicznym
Opis: Dz.U. 2016, poz. 208 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2016 r.
Liczba stron: 6
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails ERROR: The requested URL could not be retrieved

ERROR

The requested URL could not be retrieved


While trying to retrieve the URL: http://webapi.iform.pl/xmlrpc.php

The following error was encountered:

The system returned:

    (111) Connection refused

The remote host or network may be down. Please try the request again.

Your cache administrator is root.


Generated Mon, 26 Sep 2016 00:29:10 GMT by w3cache.adm.wp-sa.pl (squid/2.5.STABLE14)