Wzór dokumentu : Wniosek o wydanie pozwolenia na...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 05/09/2015
Kategoria dokumentu: Służba Zdrowia
Tytuł dokumentu: Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego / Wniosek o wydanie opinii przez komisję bioetyczną o badaniu klinicznym
Opis: Dz.U. 2010 Nr 222, poz. 1453 (1)
Liczba stron: 7
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się wykonać metody productDetails