Wzór dokumentu : Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 19:22:07
Kategoria dokumentu: ZUS
Tytuł dokumentu: Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia / współpracy
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails ERROR: The requested URL could not be retrieved

ERROR

The requested URL could not be retrieved


While trying to retrieve the URL: http://webapi.iform.pl/xmlrpc.php

The following error was encountered:

The system returned:

    (111) Connection refused

The remote host or network may be down. Please try the request again.

Your cache administrator is root.


Generated Wed, 24 Aug 2016 01:31:07 GMT by w3cache.adm.wp-sa.pl (squid/2.5.STABLE14)