wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) Służba Zdrowia

Wzór dokumentu : Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym...

Stan na dzień: 2006-03-01 00:00:00
Kategoria dokumentu: Służba Zdrowia
Tytuł dokumentu: Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie /unieważnienie (KRS-Z61)
Opis: Rozwiązanie spółki może spowodować kilka przyczyn, jak choćby uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki, ziszczenie się przyczyn przewidzianych w umowie spółki, czy też wyjątkowo orzeczenie sądu. Z chwilą zaistnienia przyczyn powodujących rozwiązanie spółki następuje otwarcie likwidacji. Od tej chwili każdy z likwidatorów ma prawo i zarazem obowiązek zgłoszenia do sądu rejestrowego otwarcia likwidacji.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Służba Zdrowia"

Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia
Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie zamieszkałej w innym Państwie UE/EFTA Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie zamieszkałej w innym Państwie UE/EFTA
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym państwie UE/EFTA (wyjazd turystyczny) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym państwie UE/EFTA (wyjazd turystyczny)
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się do szkoły / na studia - UE/EFTA Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się do szkoły / na studia - UE/EFTA
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób wyjeżdżających w związku z pracą, nauką, studiami lub poszukiwaniem pracy przez bezrobotnych oraz dla pracowników konsularnych i dyplomatycznych Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób wyjeżdżających w związku z pracą, nauką, studiami lub poszukiwaniem pracy przez bezrobotnych oraz dla pracowników konsularnych i dyplomatycznych
Wniosek do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń Wniosek do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń
Wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju Wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju
Umowa na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę Umowa na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
Wniosek o wydanie formularza E-123 Wniosek o wydanie formularza E-123
9 innowacyjnych start-upów, które chcą zmieniać świat 9 innowacyjnych start-upów, które chcą zmieniać świat
CVC Young Innovator Awards to międzynarodowy konkurs dla startupów realizowany przez Youth Business Poland w partnerstwie z CVC Capital Partners i PwC. Jego pierwsza edycja odbywa się w tej chwili w Polsce. W konkursie wystartowało ok. 60 inicjatyw, z których do dalszego etapu przeszła tylko jedna trzecia. To z tymi wybranymi przedsiębiorcami fundusz CVC pracował przez sześć miesięcy nad ich pomysłami na biznes, zapewniając szkolenia, mentoring, coaching. Do ścisłego finału przeszło 9 najciekawszych inicjatyw, które walczyć będą o nagrodę główną CVC Young Innovator Awards w wysokości 60 000 zł. To, co wyróżnia ten konkurs spośród innych tego typu, to założenie, że wyróżniane projekty muszą być ważne społecznie. Chodzi o inicjatywy, które oprócz przynoszenia dochodu, dają istotną zmianę dla społeczeństwa. Dlatego znalazły się w nim aplikacje pomagające żyć zdrowo, inicjatywy przełamujące izolację starszych osób, czy patenty medyczne i biotechnologiczne. Zobaczcie sami, oto młodzi innowatorzy, którzy mogą odmienić nasze życie.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI