Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Firma

Zakładam firmę

PKWiU

sekcja F

dział 42

BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Od 1 stycznia 2011 roku do ustalania stawek podatku VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. Sprawdź nowe kody dla stawek obniżonych w ustawie VAT!

Sekcja
OBIEKTY BUDOWLANE I ROBOTY BUDOWLANE
0 BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.1DROGI KOŁOWE I SZYNOWE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
42.11DROGI I AUTOSTRADY; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
42.11.1Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
42.11.10Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
42.11.10.0Autostrady, drogi, ulice i inne drogi dla pojazdów lub pieszych oraz pasy startowe
42.11.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.11.20Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.11.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.12DROGI SZYNOWE I KOLEJ PODZIEMNA; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
42.12.1Drogi szynowe i kolej podziemna
42.12.10Drogi szynowe i kolej podziemna
42.12.10.0Drogi szynowe i kolej podziemna
42.12.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.12.20Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.12.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13MOSTY I TUNELE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
42.13.1Mosty i tunele
42.13.10Mosty i tunele
42.13.10.0Mosty i tunele
42.13.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
42.13.20Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
42.13.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
42.2RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
42.21RUROCIĄGI PRZESYŁOWE I SIECI ROZDZIELCZE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
42.21.1Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze oraz związane z nimi budynki i budowle
42.21.11Rurociągi przesyłowe
42.21.11.0Rurociągi przesyłowe
42.21.12Sieci rozdzielcze
42.21.12.0Sieci rozdzielcze
42.21.13Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp
42.21.13.0Systemy irygacyjne (kanały); magistrale i linie wodociągowe, obiekty do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, stacje pomp
42.21.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.21.21Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
42.21.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
42.21.22Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
42.21.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
42.21.23Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
42.21.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
42.21.24Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
42.21.24.0Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
42.22LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
42.22.1Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
42.22.11Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe
42.22.11.0Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne przesyłowe
42.22.12Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze
42.22.12.0Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze
42.22.13Elektrownie
42.22.13.0Elektrownie
42.22.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.21Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.22Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.23Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
42.22.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
42.9POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
42.91POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
42.91.1Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne
42.91.10Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne
42.91.10.0Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne
42.91.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
42.91.20Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
42.91.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
42.99POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE; ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
42.99.1Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej
42.99.11Obiekty produkcyjne i górnicze
42.99.11.0Obiekty produkcyjne i górnicze
42.99.12Obiekty sportowe i rekreacyjne
42.99.12.0Obiekty sportowe i rekreacyjne
42.99.19Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
42.99.19.0Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
42.99.2Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
42.99.21Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
42.99.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
42.99.22Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
42.99.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
42.99.29Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
42.99.29.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wybierz sekcje PKWiU
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

Szukaj w PKWiU

Znaczenie symboli

dział 01
grupa 01.1
klasa 01.11
kategoria 01.11.1
podkategoria 01.11.11
pozycja 01.11.11.0
klucze powiązań z PKWiU 2004 01.11.11-00.00
Przedsiębiorcy będą mieli swojego rzecznika? Ma bronić ich w sporach z administracją Przedsiębiorcy będą mieli swojego rzecznika? Ma bronić ich w sporach z administracją
Projekt przewiduje, że Rzecznik Praw Przedsiębiorcy (RPP) miałby przede wszystkim stać na straży poszanowania wolności działalności gospodarczej, prawa własności, równości wobec prawa, prawa do sądu, prawa do obrony oraz zasady swobody umów.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI