Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

wielkopolskie

Urząd Skarbowy Poznań

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

Siedziba Poznań 60-818
ul. Sienkiewicza 22
Telefony 0-61-22-54-550
Faks 0-61-22-54-658
Konta bankowe
NBP O/O Poznań
d.
CIT06101014690007492221000000
VAT53101014690007492222000000
PIT03101014690007492223000000
d.j.b.
in.d94101014690007492227000000
j.b.
wyd.41101014690007492230000000
doch.88101014690007492231000000
Uwagi
Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

Siedziba Poznań 60-965
ul. Chłapowskiego 17/18
Telefony 0-61 657-87-87
Faks 0-61 657-82-20
Konta bankowe
NBP O/O Poznań
d.
CIT18101014690000262221000000
VAT65101014690000262222000000
PIT15101014690000262223000000
d.j.b.
in.d09101014690000262227000000
j.b.
wyd.53101014690000262230000000
doch.03101014690000262231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

12 złotych za godzinę. Minimalna granica przyzwoitości [FELIETON] 12 złotych za godzinę. Minimalna granica przyzwoitości [FELIETON]
Wiele mówi o stanie polskiego rynku pracy fakt, że przepis, który ma jedynie zapewnić przestrzeganie prawa może rzekomo doprowadzić do likwidacji miejsc pracy na wielką skalę - pisze Piotr Wójcik.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Amerykańscy prezesi coraz bardziej ,,długowieczni" Amerykańscy prezesi coraz bardziej ,,długowieczni"
Dyrektorzy generalni i prezesi największych amerykańskich spółek pełnią swoją funkcję średnio przez okres 6 lat - wynika z opracowania firmy analitycznej Equilar.