Na skróty

FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

dolnośląskie

Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole

Urząd Skarbowy Wrocław - Psie Pole

Siedziba Wrocław-Psie Pole 50-231
ul. Trzebnicka 33
Telefony 0-71 329-03-10
Faks 0-71 329-17-86
Konta bankowe
NBP O/O Wrocław
d.
CIT27101016740017332221000000
VAT74101016740017332222000000
PIT24101016740017332223000000
d.j.b.
in.d18101016740017332227000000
j.b.
wyd.62101016740017332230000000
doch.12101016740017332231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: