Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 4 z dnia 2000-11-29

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 23

  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 24

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 25

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 26

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 27

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie zasad finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 32

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Koszarawa.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 33

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 34

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 35

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 36

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 37

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 38

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie szczególnych warunków i wymagań sanitarnych przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 004 poz. 39

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki.  / Minister Zdrowia /

Zmiany dla pracodawców i pracowników coraz bliżej. Ministerstwo Zdrowia chce nowości w medycynie pracy Zmiany dla pracodawców i pracowników coraz bliżej. Ministerstwo Zdrowia chce nowości w medycynie pracy
Ministerstwo Zdrowia przykręci śrubkę pracodawcom i lekarzom medycyny pracy. Skończyć ma się krótkie badanie pracowników, a zacząć prawdziwe dbanie o zdrowie zatrudnionych. W resorcie planowane są analizy w tej sprawie, a później całkowita korekta systemu.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Rzucają pracę bez słowa z dnia na dzień. Firmy odczuwają skutki ogromnego popytu na pracowników Rzucają pracę bez słowa z dnia na dzień. Firmy odczuwają skutki ogromnego popytu na pracowników
Zdarza się, że właściciel np. firmy gastronomicznej dopiero na miejscu dowiaduje się, że pracownik postanowił nie pojawić się w pracy i klienci odbijają się od zamkniętych drzwi.