Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 17 z dnia 2001-02-20

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 186

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz nasion polskich odmian buraków cukrowych reprodukowanych za granicą, przeznaczonych do uzyskania kwalifikowanego materiału siewnego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 187

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 188

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie określenia składu i zadań Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu jej działania.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 189

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 190

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 191

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 192

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 193

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 194

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 195

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 196

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania płatności należności celnych oraz udzielania innych ułatwień płatniczych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 197

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 198

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 199

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 201

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych oraz przedsiębiorców korzystających z zezwoleń globalnych i generalnych.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 202

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 203

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 204

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji odpadów.  / Minister Środowiska /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 205

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wskazujących na możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania liniami kolejowymi lub wykonywania przewozów kolejowych.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 206

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie zarządzania liniami kolejowymi lub wykonywania przewozów kolejowych.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 207

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2001 r. sygn. akt P. 11/2000.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 208

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2001 r. sygn. akt K. 30/2000.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 017 poz. 209

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  / Marszałek Sejmu /

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"
Przedsiębiorcy zauważają potrzebę posiadania urzędu, który będzie ich reprezentować w bezpośredniej konfrontacji z administracją państwową. Stąd pomysł na powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być on pomocą w rozmowach z rządem.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Mają 25 lat i chcą zarabiać 10 tys. zł miesięcznie. Nie są bezczelni, mają do tego prawo Mają 25 lat i chcą zarabiać 10 tys. zł miesięcznie. Nie są bezczelni, mają do tego prawo
Zapatrzeni w siebie, roszczeniowi, nielojalni - tacy według obiegowej opinii są milenialsi. - Milenialsi są zajebi*** - twierdzi Mateusz Kurleto, szef firmy IT, która zatrudnia niemal same takie "łachudry". Dzięki nim jest jedną z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w naszej części Europy.