Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 32 z dnia 2001-03-27

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 360

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu placówek naukowych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 361

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Suszy.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 362

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 363

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 364

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 365

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 366

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 367

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 368

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i właściwości terytorialnej delegatur Urzędu Ochrony Państwa.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 369

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie terminów i sposobu wykonania zadań zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 370

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń związanych z restrukturyzacją zatrudnienia w Zakładzie Wydobywczo-Przeróbczym Antracytu S.A.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 371

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 372

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 373

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 374

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 375

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 376

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 377

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 378

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 379

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 380

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 381

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 382

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 383

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia danych osobowych przez Krajowy Rejestr Karny lub likwidacji danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych i Centralnym Rejestrze Nieletnich.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 384

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2001 r. sygn. akt SK. 10/2000.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 385

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 32/99.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 032 poz. 386

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 11/2000.  / Trybunał Konstytucyjny /

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"
Przedsiębiorcy zauważają potrzebę posiadania urzędu, który będzie ich reprezentować w bezpośredniej konfrontacji z administracją państwową. Stąd pomysł na powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być on pomocą w rozmowach z rządem.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość"