Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 56 z dnia 2001-04-25

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 579

  Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 580

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 581

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 582

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 583

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 584

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 585

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 586

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 587

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rynków rolnych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 588

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń.  / Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 589

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne".  / Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 590

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie sposobów ochrony, obrony i zapewnienia bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 591

  Rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 056 poz. 592

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.  / Minister Sprawiedliwości /

RODO zwiększy bezpieczeństwo elektronicznego przetwarzania danych RODO zwiększy bezpieczeństwo elektronicznego przetwarzania danych
Dla wielu RODO to przede wszystkim nowy, niewygodny obowiązek pociągający za sobą wiele, nierzadko złożonych zmian w funkcjonowaniu organizacji

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Pojechaliśmy obejrzeć "najgorszą drogę w Polsce". Mówił o niej Morawiecki Pojechaliśmy obejrzeć "najgorszą drogę w Polsce". Mówił o niej Morawiecki
Najważniejsza droga w gminie Podedwórze w woj. Lubelskim od 3 lat jest zamknięta. Podczas ostatniej konwencji PiS Mateusz Morawiecki użył jej jako przykładu, by pokazać w jakim stanie są polskie lokalne drogi i zadeklarował pomoc. Pojechaliśmy do Podedwórza z kamerą, by sprawdzić, jak faktycznie wygląda sytuacja mieszkańców.