Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 57 z dnia 2001-05-29

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 057 poz. 593

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienia od przetargu.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 057 poz. 594

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 057 poz. 595

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 057 poz. 596

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 057 poz. 597

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 057 poz. 598

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 057 poz. 599

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych.  / Minister Łączności /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 057 poz. 600

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 057 poz. 601

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2001 r. sygn. akt K. 5/2001.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 057 poz. 602

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.  / Marszałek Sejmu /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 057 poz. 603

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.  / Minister Skarbu Państwa /