Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 81 z dnia 2001-06-08

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 873

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 874

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 875

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 876

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 877

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 878

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 879

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 880

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 881

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 882

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji miar oraz trybu ich pobierania.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 883

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 884

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 885

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 886

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 887

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 888

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 081 poz. 889

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej.  / Sejm /

Nie daj się złowić. Finansowi naciągacze czyhają Nie daj się złowić. Finansowi naciągacze czyhają
Jak grzyby po deszczu wyrastają firmy oferujące "inwestycje" z nienaturalnie wysoką stopą zwrotu. Jedne chcą złowić inwestorów, inne zwykłych zjadaczy chleba. Każdy ma stać się nieprzeciętnie bogaty. A kończy się wydrenowanym portfelem, procesami i straconymi nerwami.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Niemcy wprowadzają opłatę za opakowania. Uderzy to również w polskie e-sklepy Niemcy wprowadzają opłatę za opakowania. Uderzy to również w polskie e-sklepy
Z początkiem stycznia 2019 r. na zagraniczne e-sklepy, które sprzedają w Niemczech, zostanie nałożony dodatkowy obowiązek: będą ponosiły opłatę recyclingowa za opakowania, które wysyłają do tego kraju. Do końca roku muszą zapisać się do rejestru.