Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 83 z dnia 2001-08-03

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 083 poz. 896

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 083 poz. 897

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 083 poz. 898

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 083 poz. 899

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 083 poz. 900

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 083 poz. 901

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 083 poz. 902

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 083 poz. 903

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 083 poz. 904

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji.  / Minister Zdrowia /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 083 poz. 905

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.  / Minister Zdrowia /