Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 85 z dnia 2001-07-20

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 085 poz. 924

  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 085 poz. 925

  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 085 poz. 926

  Ustawa z dnia 28 lipca 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 085 poz. 927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie warunków i trybu nadawania oraz pozbawiania jednostki organizacyjnej statusu jednostki badawczo-rozwojowej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 085 poz. 928

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie trybu i warunków rozliczeń z bankami z tytułu poręczeń Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 085 poz. 929

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 085 poz. 930

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 085 poz. 931

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 085 poz. 932

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2001.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 085 poz. 933

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 085 poz. 934

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 085 poz. 935

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 085 poz. 936

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 085 poz. 937

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.  / Marszałek Sejmu /

RODO zwiększy bezpieczeństwo elektronicznego przetwarzania danych RODO zwiększy bezpieczeństwo elektronicznego przetwarzania danych
Dla wielu RODO to przede wszystkim nowy, niewygodny obowiązek pociągający za sobą wiele, nierzadko złożonych zmian w funkcjonowaniu organizacji

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Pojechaliśmy obejrzeć "najgorszą drogę w Polsce". Mówił o niej Morawiecki Pojechaliśmy obejrzeć "najgorszą drogę w Polsce". Mówił o niej Morawiecki
Najważniejsza droga w gminie Podedwórze w woj. Lubelskim od 3 lat jest zamknięta. Podczas ostatniej konwencji PiS Mateusz Morawiecki użył jej jako przykładu, by pokazać w jakim stanie są polskie lokalne drogi i zadeklarował pomoc. Pojechaliśmy do Podedwórza z kamerą, by sprawdzić, jak faktycznie wygląda sytuacja mieszkańców.