Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 89 z dnia 2001-05-25

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 967

  Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 968

  Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 969

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 970

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 971

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 972

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 973

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o pomocy społecznej.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 974

  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 975

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 976

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 977

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie munduru pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 978

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 979

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zakresu i sposobu wyodrębniania składników majątkowych dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, pozostających dotychczas w trwałym zarządzie i używaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 980

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 981

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 982

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 983

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 984

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 985

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 986

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 988

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 989

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 990

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 991

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 089 poz. 992

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych.  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /

Polska stoi przez jeden dzień. Transport na parkingu, budownictwo w bezruchu Polska stoi przez jeden dzień. Transport na parkingu, budownictwo w bezruchu
Od 4 do 7 mld zł może kosztować polską gospodarkę wolny dzień 12 listopada. W praktyce sytuacja wygląda tak: to oznacza puste półki na sklepach, opóźnienia w konkratach, mniejsza produkcja.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Warchoł: szykujemy reformę postępowania karnego. Sądy mają przyspieszyć Warchoł: szykujemy reformę postępowania karnego. Sądy mają przyspieszyć
Koniec ze spaniem na sali sądowej - mówi o reformie kodeksu postępowania karnego Marcin Warchoł. Wiceminister sprawiedliwości w rozmowie z money.pl stwierdza, że sądy nie będą już musiały czytać setek tysięcy stron akt, wzywać setek świadków, którzy mówią to samo czy odwoływać procesów, gdy oskarżony nie pojawia się na sali sądowej.