Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 95 z dnia 2001-08-30

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 095 poz. 1039

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 095 poz. 1040

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3%, oraz warunków jej stosowania.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 095 poz. 1041

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 095 poz. 1042

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu dzialania regionalnych inspektoratów celnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 095 poz. 1043

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 095 poz. 1044

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 095 poz. 1045

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie".  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 095 poz. 1046

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2001 r. w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

Ważne zmiany dotyczące dłużników. Właśnie weszły w życie Ważne zmiany dotyczące dłużników. Właśnie weszły w życie
Zamiast 60 dni opóźnienia, wystarczy 30 dni zwłoki w spłacie rachunku czy faktury, aby trafić do rejestru dłużników - to jedna z najważniejszych zmian ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych, które właśnie zaczęły obowiązywać. Ta i inne mają uprościć windykację i zapobiegać zatorom płatniczym. Są częścią większego pakietu ustaw.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI