Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 102 z dnia 2001-07-20

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 102 poz. 1115

  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 102 poz. 1116

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działaniach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 102 poz. 1117

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 102 poz. 1118

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 102 poz. 1119

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 102 poz. 1120

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 102 poz. 1121

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie określenia wysokości uposażenia oraz szczegółowych warunków ustalenia i wypłacenia innych należności pieniężnych żołnierzom skierowanym do akademii i szkół lub na kursy za granicę oraz organów właściwych w tych sprawach.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 102 poz. 1122

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 102 poz. 1123

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 102 poz. 1124

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 102 poz. 1125

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 102 poz. 1126

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udostępniania linii kolejowych oraz współdziałania zarządów kolei między sobą i z przewoźnikami kolejowymi.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /