Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 112 z dnia 2001-09-06

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 112 poz. 1198

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 112 poz. 1199

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie wyjaśnień do reguł pochodzenia towarów.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 112 poz. 1200

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 112 poz. 1201

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 112 poz. 1202

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 112 poz. 1203

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy i asystowania komornikowi przez Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 112 poz. 1204

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 112 poz. 1205

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa tych placówek.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 112 poz. 1206

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.  / Minister Środowiska /