Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 122 z dnia 2001-08-23

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1319

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 19 października 1998 r.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1320

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizacji zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1321

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1322

  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1323

  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1324

  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1325

  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1326

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1327

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1328

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1329

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1330

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1331

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1332

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1333

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1334

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1335

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1336

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1337

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1338

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1339

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1340

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1341

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1342

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1343

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1344

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1345

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1346

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1347

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1348

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 122 poz. 1349

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2001 r. sygn. akt K. 12/2001.  / Trybunał Konstytucyjny /

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"
Przedsiębiorcy zauważają potrzebę posiadania urzędu, który będzie ich reprezentować w bezpośredniej konfrontacji z administracją państwową. Stąd pomysł na powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma być on pomocą w rozmowach z rządem.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość" Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Dla niektórych urzędników mam złą wiadomość"