Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 133 z dnia 2001-11-21

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1480

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1481

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1482

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny interwencyjnej cukru białego i ceny podstawowej buraków cukrowych.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1483

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie kwoty A i B cukru oraz kwoty A i B izoglukozy.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1484

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1485

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1486

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Urzędzie Ochrony Państwa.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1487

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz wzoru formularza opinii służbowej.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1488

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie świadectwa służby w Urzędzie Ochrony Państwa.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1489

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie mianowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa na stopnie obowiązujące w Urzędzie Ochrony Państwa.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1490

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1491

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1492

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1493

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1494

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa za podróże służbowe i przeniesienia.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1495

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa, przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych, wymierzania i wykonywania kar oraz odwoływania się od wymierzonych kar, a także właściwości przełożonych w tych sprawach.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1496

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie trybu postępowania, szczegółowych zasad przydzielania i opróżniania, norm zaludnienia i gospodarowania lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowymi kwaterami przeznaczonymi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1497

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa w tych grupach, wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz ustalenia stopnia etatowego stanowiska Szefa Urzędu Ochrony Państwa i zaszeregowania tego stanowiska do grupy uposażenia.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1498

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1499

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Sportu.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1500

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.  / Prezes Rady Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1501

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1502

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku pochodzących ze spadku.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1503

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1504

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy należących do osób przybywających na polski obszar celny w związku z zawarciem związku małżeńskiego.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1505

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa i składowaniu przetworów mięsnych.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1507

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2001 r. sygn. akt P. 2/2001.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 133 poz. 1508

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2001 r. sygn. akt K. 16/2001 .  / Trybunał Konstytucyjny /