Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 138 z dnia 2001-12-04

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1545

  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1546

  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks morski.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1547

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie odrębnego trybu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1548

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1549

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1550

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowa-kredytowych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1551

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1552

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1553

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.  / Minister Infrastruktury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1554

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  / Minister Infrastruktury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1555

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.  / Minister Infrastruktury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1556

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1557

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1558

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1559

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1560

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego oraz metod badań stosowanych w ocenie wymagań jakościowych.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1561

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2001 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1562

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1563

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2001 r. sygn. akt K. 3/2000.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1564

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 15/2001.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1565

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 19/2001.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1566

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2001 r. sygn. akt K. 2/2000.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1567

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2001 r. sygn. akt K. 36/2001.  / Trybunał Konstytucyjny /

Skarbówka zablokowała firmowe konta. Ustawa STIR zbiera żniwo Skarbówka zablokowała firmowe konta. Ustawa STIR zbiera żniwo
Około milion złotych zostało zabezpieczone przez fiskusa.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Płaca minimalna 2019. Półtora miliona osób chciałoby więcej Płaca minimalna 2019. Półtora miliona osób chciałoby więcej
Aż półtora miliona osób żyje w Polsce za minimum płacowe. Sejm od przyszłego roku podwyższył ich pensję o 5,7 proc. Zaledwie. Pracownicy budowlani z trzech województw liczyli pewnie na więcej.