Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 138 z dnia 2001-12-04

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1545

  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1546

  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks morski.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1547

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie odrębnego trybu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1548

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1549

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1550

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowa-kredytowych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1551

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1552

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji.  / Minister Gospodarki /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1553

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.  / Minister Infrastruktury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1554

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  / Minister Infrastruktury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1555

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.  / Minister Infrastruktury /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1556

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1557

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody.  / Minister Obrony Narodowej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1558

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1559

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1560

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego oraz metod badań stosowanych w ocenie wymagań jakościowych.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1561

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2001 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1562

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1563

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2001 r. sygn. akt K. 3/2000.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1564

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 15/2001.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1565

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 19/2001.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1566

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2001 r. sygn. akt K. 2/2000.  / Trybunał Konstytucyjny /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 138 poz. 1567

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2001 r. sygn. akt K. 36/2001.  / Trybunał Konstytucyjny /

Szturm przedsiębiorców na urzędy. Przypomnienie o ważnym obowiązku wywołało popłoch Szturm przedsiębiorców na urzędy. Przypomnienie o ważnym obowiązku wywołało popłoch
Do 19 maja przedsiębiorcy mieli czas, by upewnić się, że w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mają wpisany PESEL. Większość dowiedziała się o tym w ostatniej chwili.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Pojechaliśmy obejrzeć "najgorszą drogę w Polsce". Mówił o niej Morawiecki Pojechaliśmy obejrzeć "najgorszą drogę w Polsce". Mówił o niej Morawiecki
Najważniejsza droga w gminie Podedwórze w woj. Lubelskim od 3 lat jest zamknięta. Podczas ostatniej konwencji PiS Mateusz Morawiecki użył jej jako przykładu, by pokazać w jakim stanie są polskie lokalne drogi i zadeklarował pomoc. Pojechaliśmy do Podedwórza z kamerą, by sprawdzić, jak faktycznie wygląda sytuacja mieszkańców.