Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 149 z dnia 2001-12-22

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 149 poz. 1664

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz przyrządów i aparatury naukowej.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 149 poz. 1665

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła przyrządów i aparatury przeznaczonej do prowadzenia badań naukowych, diagnozowania lub leczenia.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 149 poz. 1666

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy służących do wyposażenia mieszkania lub domu osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w kraju.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 149 poz. 1667

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 149 poz. 1668

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 149 poz. 1669

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 149 poz. 1670

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 149 poz. 1671

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 149 poz. 1672

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 149 poz. 1673

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 149 poz. 1674

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 149 poz. 1675

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 149 poz. 1676

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa powrotnym wywozie.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 149 poz. 1677

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2002 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 149 poz. 1678

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej do wykonania niektórych czynności w sprawach cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /

Ważne zmiany dotyczące dłużników. Właśnie weszły w życie Ważne zmiany dotyczące dłużników. Właśnie weszły w życie
Zamiast 60 dni opóźnienia, wystarczy 30 dni zwłoki w spłacie rachunku czy faktury, aby trafić do rejestru dłużników - to jedna z najważniejszych zmian ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych, które właśnie zaczęły obowiązywać. Ta i inne mają uprościć windykację i zapobiegać zatorom płatniczym. Są częścią większego pakietu ustaw.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI