Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1927, nr 78 z dnia 1927-08-22

Dziennik Ustaw - rok 1927, nr 78 z dnia 1927-08-22

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 078 poz. 676

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 078 poz. 677

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. w sprawie kosztów sądowych i opłat notarjuszów w okręgach sądów apelacyjnych: poznańskiego i toruńskiego oraz sądu okręgowego katowickiego.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 078 poz. 678

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. w sprawie przymusowego wycofywania z zagrożonych obszarów Państwa ludności i mienia.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 078 poz. 679

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o odpowiedzialności Skarbu Państwa za przesyłki pocztowe, telegramy i rozmowy telefoniczne w obrocie wewnętrznym.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 078 poz. 680

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1927 r. w sprawie zmian w ustawie o scalaniu gruntów.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 078 poz. 681

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 lipca 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkach i premjach aeronautycznych.  / Minister Spraw Wojskowych /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 078 poz. 682

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 sierpnia 1927 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.  / Minister Skarbu, Minister Przemysłu i Handlu, Minister Rolnictwa /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 078 poz. 683

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa o przemiale żyta.  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 078 poz. 684

  Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 sierpnia 1927 r. o częściowej zmianie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej z dnia 24 lipca 1926 r.  / Minister Poczt i Telegrafów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 078 poz. 685

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o "taksie komisowego", pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.  / Minister Komunikacji /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 078 poz. 686

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 sierpnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o taksie opłat, pobieranych za roboty fizyczne przez ajencje celne polskich kolei państwowych.  / Minister Komunikacji /

Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz
Nowelizacja ustaw podatkowych zawierająca ulgę w podatku CIT i PIT na innowacje, czyli IP box wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Obniżony został do 5 proc. CIT i PIT dla tych podmiotów, które uzyskują przychody z komercjalizacji własności intelektualnej, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią
Zgodnie z wytycznymi RODO, brak wyraźniej zgody na przetwarzanie danych osobowych może być potraktowany jako odmowa udziału w procesie rekrutacji. Zgodę trzeba więc wpisać do CV, choć jej oficjalny wzór nie istnieje.