Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1927, nr 114 z dnia 1927-12-14

Dziennik Ustaw - rok 1927, nr 114 z dnia 1927-12-14

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 114 poz. 968

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 grudnia 1927 r. o likwidacji stosunków z weksli, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego z 1808 r.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 114 poz. 969

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 114 poz. 970

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany postanowień art. 6 ustawy o ochronie lokatorów.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 114 poz. 971

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. zmieniające niektóre przepisy o urządzeniu sądownictwa i o postępowaniu karnem w okręgach sądów apelacyjnych: w Warszawie, Lublinie i Wilnie.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 114 poz. 972

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie pobierania w okresie od 1 stycznia 1928 r. do 31 marca 1929 r. nadzwyczajnego 10%-go dodatku do podatków bezpośrednich, podatków pośrednich, opłat stemplowych, podatku spadkowego i od darowizn, jako też do wpłacanych, względnie przymusowo ściąganych zaległości wyżej wymienionych danin.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 114 poz. 973

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. o terminach ogłaszania i wykonania planów parcelacyjnych i wykazów imiennych nieruchomości, podlegających wykupowi na cele reformy rolnej.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 114 poz. 974

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. o ulgach dla dłużników Wileńskiego Banku Ziemskiego.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 114 poz. 975

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie terminu wejścia w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 114 poz. 976

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1927/28 roku.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 114 poz. 977

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. o utworzeniu okręgowych urzędów ziemskich w Stanisławowie i Tarnopolu oraz zmianie właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów ziemskich we Lwowie i Krakowie.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 114 poz. 978

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1927 r. o sprzedaży soli do celów przemysłowych.  / Minister Skarbu /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 114 poz. 979

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 21 grudnia 1927 r. w sprawie odroczenia terminu wejścia w życie rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 1927 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 listopada 1924 r. o cłach maksymalnych.  / Minister Skarbu, Minister Przemysłu i Handlu, Minister Rolnictwa /

Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz
Nowelizacja ustaw podatkowych zawierająca ulgę w podatku CIT i PIT na innowacje, czyli IP box wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Obniżony został do 5 proc. CIT i PIT dla tych podmiotów, które uzyskują przychody z komercjalizacji własności intelektualnej, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią
Zgodnie z wytycznymi RODO, brak wyraźniej zgody na przetwarzanie danych osobowych może być potraktowany jako odmowa udziału w procesie rekrutacji. Zgodę trzeba więc wpisać do CV, choć jej oficjalny wzór nie istnieje.