Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1927, nr 117 z dnia 1927-12-23

Dziennik Ustaw - rok 1927, nr 117 z dnia 1927-12-23

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 117 poz. 996

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 117 poz. 997

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o skróceniu czasu aplikacji, wymaganej dla uzyskania uzdolnienia do urzędu sędziowskiego, w okręgach sądów apelacyjnych: w Poznaniu i Toruniu oraz w górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 117 poz. 998

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. o przedłużeniu prawa zwłoki, przewidzianego w § 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1927 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 117 poz. 999

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. o przedłużeniu terminu przedawnienia rent i rat rentowych na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 117 poz. 1000

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. w sprawie wykupu maszyn, narzędzi, materjałów i fabrykatów tytoniowych.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 117 poz. 1001

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1927 r. o utworzeniu sądu powiatowego w Gdyni i zmianie granic okręgów sądów powiatowych: w Grudziądzu, Nowem i Świeciu.  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 117 poz. 1002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy oraz mąki pszennej.  / Rada Ministrów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 117 poz. 1003

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 grudnia 1927 r. o ustanowieniu izb rzemieślniczych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów.  / Minister Przemysłu i Handlu /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 117 poz. 1004

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 grudnia 1927 r. o ustanowieniu tymczasowych komisyj egzaminacyjnych czeladniczych przy władzach przemysłowych II-ej instancji na terenie m. st. Warszawy oraz województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, lwowskiego i krakowskiego.  / Minister Przemysłu i Handlu /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 117 poz. 1005

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 15 grudnia 1927 r. o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu dozoru kotłów w Warszawie.  / Minister Przemysłu i Handlu /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 117 poz. 1006

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 15 grudnia 1927 r. o wysokości opłat za dozór kotłów parowych, należących do właścicieli prywatnych, zlecony przez władze państwowe Stowarzyszeniu dozoru kotłów w Poznaniu.  / Minister Przemysłu i Handlu /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 117 poz. 1007

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 21 grudnia 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o częściowej zmianie rozporządzenia wykonawczego z dnia 1 sierpnia 1924 r. w sprawie postępowania o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.  / Minister Spraw Wojskowych /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 117 poz. 1008

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 grudnia 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Sprawiedliwości w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących.  / Minister Skarbu /

 • Dziennik Ustaw - rok 1927 nr 117 poz. 1009

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1927 r. w sprawie ulg celnych na statki.  / Minister Skarbu, Minister Przemysłu i Handlu, Minister Rolnictwa /

Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz
Nowelizacja ustaw podatkowych zawierająca ulgę w podatku CIT i PIT na innowacje, czyli IP box wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Obniżony został do 5 proc. CIT i PIT dla tych podmiotów, które uzyskują przychody z komercjalizacji własności intelektualnej, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią
Zgodnie z wytycznymi RODO, brak wyraźniej zgody na przetwarzanie danych osobowych może być potraktowany jako odmowa udziału w procesie rekrutacji. Zgodę trzeba więc wpisać do CV, choć jej oficjalny wzór nie istnieje.