Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1990, nr 10 z dnia 1990-02-22

Dziennik Ustaw - rok 1990, nr 10 z dnia 1990-02-22

 • Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 010 poz. 58

  Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 010 poz. 59

  Ustawa z dnia 26 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 010 poz. 60

  Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 010 poz. 61

  Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.  / Sejm /

 • Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 010 poz. 62

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1990 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 010 poz. 63

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1990 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 010 poz. 64

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1990 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 010 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu towarów przez niektórych podatników opłacających podatki w formie ryczałtu.  / Minister Finansów /

 • Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 010 poz. 66

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji pocztowej.  / Minister Łączności /

 • Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 010 poz. 67

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1990 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.  / Minister Sprawiedliwości /

 • Dziennik Ustaw - rok 1990 nr 010 poz. 68

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lutego 1990 r. o utracie mocy obowiązującej przepisu rozporządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad ustalania cen napojów alkoholowych oraz trybu rozliczeń przedsiębiorstw gastronomicznych.  / Prezes Trybunału Konstytucyjnego /

Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz
Nowelizacja ustaw podatkowych zawierająca ulgę w podatku CIT i PIT na innowacje, czyli IP box wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Obniżony został do 5 proc. CIT i PIT dla tych podmiotów, które uzyskują przychody z komercjalizacji własności intelektualnej, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią
Zgodnie z wytycznymi RODO, brak wyraźniej zgody na przetwarzanie danych osobowych może być potraktowany jako odmowa udziału w procesie rekrutacji. Zgodę trzeba więc wpisać do CV, choć jej oficjalny wzór nie istnieje.