Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2011, nr 127, poz. 721 z dnia 2011-06-20

Dziennik Ustaw - rok 2011, nr 127, poz. 721 z dnia 2011-06-20

Wydany przez:Marszałek Sejmu
Data ogłoszenia:2011-06-20
Tytuł aktu:Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2011-05-11

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 127 z 2011 roku - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw - rok 2011, nr 127, poz. 721