Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 173, poz. 1072 z dnia 2008-09-30

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 173, poz. 1072 z dnia 2008-09-30

Wydany przez:Minister Edukacji Narodowej
Data ogłoszenia:2008-09-30
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2008-09-18
Data wejscia w życie:2008-10-15
Data obowiązywania:2008-10-15

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 173 z 2008 roku - pozostałe dokumenty: