Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1929, nr 14, poz. 121

Dziennik Ustaw - rok 1929, nr 14, poz. 121

Wydany przez:Minister Sprawiedliwości
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1929 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonanie egzekucji przez organa gminne na polecenie władz sądowych i prokuratorskich.
Status aktu prawnego:Uchylony
Data wydania:1929-02-21
Data wejscia w życie:1929-03-24
Data obowiązywania:1929-03-24

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 14 z 1929 roku - pozostałe dokumenty: