Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 106, poz. 730 z dnia 2007-06-15

Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 106, poz. 730 z dnia 2007-06-15

Wydany przez:Minister Zdrowia
Data ogłoszenia:2007-06-15
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2007-05-29
Data wejscia w życie:2007-06-30
Data obowiązywania:2007-06-30
Ujednolicona treść aktu prawnego: Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 106, poz. 730 z dnia 2007-06-15

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 106 z 2007 roku - pozostałe dokumenty: