Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1971, nr 21, poz. 195

Dziennik Ustaw - rok 1971, nr 21, poz. 195

Wydany przez:Rada Ministrów
Tytuł aktu:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Zielonej Górze.
Status aktu prawnego:Uchylony
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:1971-07-30
Data wejscia w życie:1971-08-23
Data obowiązywania:1971-08-23

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 21 z 1971 roku - pozostałe dokumenty: