Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 203, poz. 1686 z dnia 2005-10-17

Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 203, poz. 1686 z dnia 2005-10-17

Wydany przez:
Data ogłoszenia:2005-10-17
Tytuł aktu:Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2002-07-29
Data wejscia w życie:2005-07-23
Data obowiązywania:2005-07-23
Ujednolicona treść aktu prawnego: Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 203, poz. 1686 z dnia 2005-10-17

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 203 z 2005 roku - pozostałe dokumenty: