Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 90, poz. 844 z dnia 2003-05-22

Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 90, poz. 844 z dnia 2003-05-22

Wydany przez:Sejm
Data ogłoszenia:2003-05-22
Tytuł aktu:Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2003-03-13
Data wejscia w życie:2004-01-01
Data obowiązywania:2004-01-01
Ujednolicona treść aktu prawnego: Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 90, poz. 844 z dnia 2003-05-22

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 90 z 2003 roku - pozostałe dokumenty: