Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 99, poz. 1001 z dnia 2004-05-01

Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 99, poz. 1001 z dnia 2004-05-01

Wydany przez:Sejm
Data ogłoszenia:2004-05-01
Tytuł aktu:Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2004-04-20
Data wejscia w życie:2004-06-01
Data obowiązywania:2004-06-01
Ujednolicona treść aktu prawnego: Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 99, poz. 1001 z dnia 2004-05-01

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 99 z 2004 roku - pozostałe dokumenty: