Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 43, poz. 488

Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 43, poz. 488

Wydany przez:Sejm
Tytuł aktu:Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2000-04-28
Data wejscia w życie:2000-06-09
Data obowiązywania:2000-06-09

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 43 z 2000 roku - pozostałe dokumenty: