Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: ITPB1/4511-408/16/MR

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2016-08-04

słowa kluczowe:koszt, reklama, wydatki osobiste

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.), uzupełnionym w dniu 1 sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu bloga prawniczego - działalność portali internetowych. Działalność opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przyszłości zamierza poszerzyć działalność poprzez prowadzenie bloga lifestylowego. Blog docelowo będzie źródłem przychodów. Działalność ta będzie polegała na: zamieszczaniu reklam na stronie internetowej, udziale w kampaniach reklamowych, a także pozyskiwaniu reklamodawców, udziale w programach partnerskich (np. pisaniu artykułów sponsorowanych).

Blog ma dotyczyć szeroko rozumianej tematyki ,,lifestylowej" - czyli mody, podróży, tematyki kulinarnej, gadżetów elektronicznych, motoryzacji, sportów - ogólnie stylu życia. Na blogu znajdą się m.in.: recenzje filmów, spektakli teatralnych, koncertów muzycznych i innych, recenzje restauracji, gabinetów kosmetycznych, hoteli, klubów fitness i innych, relacje z wyjazdów turystycznych (np. do Madrytu czy innych atrakcyjnych miejsc), testy produktów (np. elektroniki, kosmetyków i innych) porady, wskazówki. Przychody związane z prowadzeniem bloga będą miały związek z takimi czynnościami jak:

 • dzierżawą powierzchni reklamowej - zamierza udostępniać ściśle określone miejsce na swojej stronie internetowej określonemu reklamodawcy lub systemowi reklamowemu;
 • umowa zlecenie lub o dzieło zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - są to umowy proponowane przez niektórych reklamodawców, stosowane np. jeśli reklamodawca pragnie zamieścić artykuł sponsorowany, czy też przeprowadzić akcję reklamową;
 • umowa o współpracy - przykładowo, przed wyjazdem turystycznym będzie prowadził rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy mogą być zainteresowani udostępnieniem np. odzieży, sprzętu turystycznego, fotograficznego, który następnie będzie opisywany i prezentowany na zdjęciach zamieszczonych na blogu;
 • inne źródła - umieszczanie reklam internetowych lub mobilnych, którym nie będzie towarzyszyła formalnie spisana umowa, co ma miejsce w przypadku większości zagranicznych systemów reklamowych np. G. A.

Powyższe przychody będą uzyskiwane na podstawie umów zawartych z reklamodawcami, partnerami, sponsorami i będzie do nich wystawiana faktura. Umowy z reklamodawcami, partnerami, sponsorami będą zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Rozliczanie z kontrahentami będzie odbywało się na podstawie wystawionych faktur, z płatnością na rachunek bankowy lub gotówką.

W uzupełnieniu wniosku podano, że w związku z działalnością gospodarczą polegającą na prowadzeniu bloga zostaną poniesione następujące wydatki:

 1. bezpośrednio związane z napisaniem artykułu, który będzie publikowany na blogu. Takimi wydatkami będą np. zakup biletu do kina, teatru, na wystawę, opłacenie kosztów podróży, hotelu, usług gastronomicznych, kosmetyków, elektroniki itp.
 2. wydatki na tłumaczenia i naukę języka angielskiego (blog będzie prowadzony w języku polskim i angielskim),
 3. wydatki związane z utrzymaniem strony internetowej, opłata za serwer, oprogramowanie, komputer,
 4. wydatki związane z publikacją zdjęć i filmów na blogu czyli zakup aparatu fotograficznego oraz niezbędnych akcesoriów (obiektywy, torba, statyw i inne). Sprzęt ten nie będzie wykorzystywany do celów prywatnych a służyć będzie tworzeniu zdjęć i filmów, które będą publikowane na blogu.

Powyższe wydatki ponoszone będą w celu napisania interesujących dla czytelników recenzji lub artykułów sponsorowanych. Atrakcyjne dla czytelników recenzje będą zwiększały popularność bloga, a tym samym zwiększały zainteresowanie potencjalnych reklamodawców i sponsorów, którzy będą chcieli zamieszczać na moim blogu artykuły sponsorowane w celu opisania ich produktów lub usług. Sukces bloga i wysokość uzyskiwanych przez niego przychodów zależy od jego atrakcyjności - duża liczba czytelników zwiększa zainteresowanie reklamodawców i sponsorów, pozwala także na stosowanie wyższych cen za usługi oferowane przez Wnioskodawcę na blogu (reklamę, artykuł sponsorowany, program lojalnościowy itp.).

Ciekawe artykuły sprawią, że firmy z różnych branż będą chciały umieszczać na blogu swoje reklamy. Zakłada, że gdy blog uzyska już reklamodawców to udział w opisywanych wydarzeniach będzie sponsorowany przez nich i koszty ponoszone przez niego będą mniejsze. Wydatki wyżej opisane nie będą służyły jego celom osobistym a będą ponoszone w związku z napisaniem artykułu publikowanego na publicznie dostępnym blogu.

Wprowadzając w szerszy kontekst biznesowy prowadzonego bloga pragnie zauważyć, że przedmiotowy blog stanowi część planu biznesowego przedsiębiorstwa społecznego (dalej: Przedsiębiorstwo) prowadzonego przez firmę Wnioskodawcy zajmującej się edukacją kulturową i muzyczną kierowaną dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych gdzie fundamentem i głównym celem działalności non-for-profit jest rozwój społeczeństwa poprzez wdrażanie przez Przedsiębiorstwo innowacyjnych form edukacji w społeczeństwie rozwijającym się i stykającym się z problemami społecznymi takimi jak alkoholizm, przemoc w rodzinie, brak aktywności zawodowej, niski odsetek i inne. Odbywać się ma to poprzez prowadzenie szeregu zaplanowanych projektów realizowanych przy współpracy z jednostkami samorządowymi (na terytorium całej Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej jak również potencjalnie innych części globu takich jak Afryka, Ameryka Południowa, Azja czy Bliski Wschód (np. na terytoriach dotkniętych konfliktem zbrojnym o ustabilizowanej sytuacji politycznej i społecznej). Jednym z projektów organizowanych i wdrażanych przez Przedsiębiorstwo jest forma tymczasowego objęcia opieką muzycznej edukacji odbywającej w środowisku docelowym czyli przestrzeni danej wsi, miasteczka czy miasta w Polsce, w którym krzewione są wszelkie formy kultury (np. remiza, parafia i inne). Innowacyjność formy edukacji wynika z moderowanych warsztatów których program opracowany został na podstawie przeprowadzonych badań i pracy naukowej psychologa specjalizującego się w wykorzystywaniu aktywizacji muzycznej jako alternatywnej edukacji, który osobiście zaangażowany jest w wykonania przedmiotowego projektu. Koszty organizacji i prowadzenia wszelkich projektów w ramach Przedsiębiorstwa fundowane są dzięki przychodowi z reklam opłacanych w zamian za lokowanie produktów lub usług klientów Przedsiębiorstwa. Badania rynkowe wykonane na potrzeby realizacji biznes-planu Przedsiębiorstwa wykazały, że monetyzacja powierzchni reklamowej np. w przypadku blogu lifestylowego o oglądalności 10-15 tys. czytelników miesięcznie wynosi za pojedynczą usługę wynosi:

 1. Udostępnienie Wywiadu z klientem - 2500 + VAT
 2. Post lokujący produkt czy usługę klienta - 2000 + VAT
 3. Konkurs angażujący czytelników - 2500 + VAT
 4. Udostępnienie oznaczonego artykułu sponsorowanego - 2000 + VAT
 5. Dodatkowo płatne - udostępnienie artykułu na Facebook - 500 + VAT.

W związku z powyżej opisanym modelu biznesowym Przedsiębiorstwa, szczegółowymi kosztami prowadzenia Przedsiębiorstwa będą w szczególności następujące koszty działalności operacyjnej:

 1. Zużycie energii wynajmowanych na potrzeby warsztatów przestrzeni
 2. Usługi i dzieła zaangażowanych w projekty osób i wolontariuszy
 3. Działania wykonywane na potrzeby produkcji materiałów utworów w rozumieniu prawa autorskiego stanowiących treść wpisów na blogu stanowiącego takie jak
  1. Realizacja, produkcja i montaż dźwięku,
  2. nagrania i edycja video,
  3. wykonania artystyczne
  4. tworzenie audycji podcastowych oraz przeprowadzanie wywiadów
 4. koszty podróży służbowych do miejsc prowadzenia projektów
 5. zakwaterowanie na miejscu prowadzenia projektów Przedsiębiorstwa
 6. Koszty organizacji warsztatów muzycznych, które promowane będą na blogu
 7. Koszty promocji bloga i wszystkich działań promocyjnych z tym związanych

Plan Strategiczny wygenerowania określonej ilości czytelników bloga. Przy sprawdzonym badaniami rynkowymi założeniu, że przychód od reklam rosnąć będzie wprost proporcjonalnie do wzrastającej ilości czytelników bloga, Przedsiębiorstwo planuje zrealizowanie następujących kamieni milowych

 1. Pierwszy kamień milowy: Osiągnięcie 5 tys. czytelników,
 2. Drugi kamień milowy: Osiągnięcie 10 tys. czytelników,
 3. Trzeci kamień milowy: Osiągnięcie 15 tys. czytelników,
 4. Czwarty kamień milowy: Osiągnięcie 20 tys. czytelników,
 5. Piąty kamień milowy: Osiągnięcie 25 tys. czytelników,
 6. Szósty kamień milowy: Osiągnięcie 30 tys. czytelników,

i tak dalej, gdzie każdym kolejnym kamieniem milowym jest osiągnięcie kolejnych 5 tysięcy czytelników.

Kamieniami milowymi osiągnięte zostaną poprzez udostępnianie treści o tematyce, która statystycznie cieszy się największą oglądalnością (na podstawie prowadzonych regularnie analiz rynkowych) lifestylowej z zakresu:

 1. Wydarzeń kulturalnych i artystycznych mających miejsce w Polsce i na świecie,
 2. Kampanii Społecznych organizowanych przez organizacje pozarządowe i jednostki administracyjne,
 3. Promocji ekologicznego stylu życia (Kultura ,,Zrób to sam", Naturalne budownictwo, Zdrowe odżywianie,
 4. Podróży, ochrony środowiska naturalnego,
 5. Nowości ze świata nauki,
 6. Porównania nowych, nurtujących prowadzących bloga podmiotów, produktów nowo pojawiających się w sferze rynku,
 7. Podróży - również uwzględniając zapis przeżyć z wypraw (cyfrowy, analogowy, audiowizualny) i poddawanie ich interpretacji,
 8. Promowania nowatorskich ścieżek w świecie mody,
 9. Medytacji nad ogólnym zdrowiem ducha i ciała człowieka,
 10. Edukacji w sferze muzyki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z prowadzeniem bloga, w tym koszty związane z napisaniem artykułów na nim publikowanych stanowią koszt uzyskania przychodu.

Prowadzenie bloga może stanowić działalność gospodarczą. Dla potrzeb podatku dochodowego - działalność gospodarcza (pozarolniczą działalność gospodarcza) zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f, oznacza działalność zarobkową, m.in. handlową lub usługową, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f. Wykonywane czynności stanowią działalność gospodarczą, jeśli wystąpią łącznie trzy warunki:

 • charakter zarobkowy, tj. nastawienie na zysk,
 • ciągłość wykonywania, tj. nie może to być działanie jednorazowe lub sporadyczne,
 • zorganizowany (profesjonalny) charakter, np. posiadanie zorganizowanego stanowiska pracy (pomieszczenia lub jego części, komputera i innego sprzętu, obsługi itd.), a także wybranie odpowiedniej formy funkcjonowania (działalność indywidualna lub w formie spółki).

Skoro przychody z prowadzenia bloga stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej to tym samym kosztami uzyskania przychodu z tej działalności będą wydatki poniesione w celu osiągnięcia tych przychodów.

Zgodnie z art. 22 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Prowadzenie bloga wiąże się z ponoszeniem wydatków takich jak rejestracja domeny, opłata za serwer, oprogramowanie. Zasadniczą treścią wpisów na internetowym blogu są zdjęcia. Stąd też zakup aparatu fotograficznego oraz niezbędnych akcesoriów również stanowi koszt. W celu zwiększenia liczby odbiorców i zwiększenia zainteresowania reklamodawców blog będzie prowadzony również w języku angielskim - w związku z tym konieczne będzie ponoszenie wydatków na lekcje angielskiego oraz tłumacza. Pisanie artykułów w języku angielskim ma na celu zwiększenie atrakcyjności bloga oraz zwiększenie liczby potencjalnych reklamodawców (również z zagranicy). Dwujęzyczny blog ma szanse na dużo większą liczbę czytelników. Od liczby czytelników bloga zależą też w dużej mierze stawki reklam i innych form uzyskiwania przychodów z błoga. Tym samym angielska wersja językowa będzie przyczyniała się do zwiększenia dochodów z bloga.

Kosztem uzyskania przychodu będą też wydatki bezpośrednio związane z napisaniem artykułu, który będzie publikowany na blogu. W tym celu konieczne będzie np. zakup biletu do kina, teatru, na wystawę, opłacenie kosztów podróży, hotelu, usług gastronomicznych. Napisanie recenzji ma na celu zachowanie źródła przychodów jakim będzie blog. Atrakcyjne dla czytelników recenzje będą zwiększały popularność bloga, a tym samym zwiększały zainteresowanie potencjalnych reklamodawców i sponsorów. Podobnie jak napisanie recenzji również napisanie artykułu z wyjazdu turystycznego będzie miało na celu zachowanie źródła przychodu jakim będzie blog. Tworzenie treści interesujących dla czytelników wymaga ponoszenia nakładów: opisywanie miejsc i wydarzeń interesujących dla odbiorców wiąże się z ponoszeniem wskazanych wydatków. Zakłada, że gdy blog uzyska już reklamodawców to udział w opisywanych wydarzeniach będzie sponsorowany przez nich i koszty ponoszone przez Wnioskodawcę będą mniejsze.

Opisywane wydatki spełniają więc definicję wskazaną w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. Jednocześnie nie są to wydatki wyłączone w kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ustawy. W szczególności nie można tych wydatków uznać za wydatki osobiste - opłacenie udziału w wydarzeniach, które będą opisywane na publicznie dostępnym blogu nie można uznać za ,,wydatek osobisty".

Wydatki te nie stanowią również kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy). Jakkolwiek w kosztach uzyskania przychodów mogą znaleźć się wydatki na usługi gastronomiczne to z pewnością wydatki te nie będą stanowiły kosztów reprezentacji. Podsumowując: ponieważ wydatki związane z prowadzeniem bloga, w tym związane ze zbieraniem materiałów do artykułów w nim publikowanych ponoszone są w celu uzyskania przychodu a jednocześnie nie są to wydatki wyłączone z katalogu kosztów to tym samym będą one stanowiły koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki ponoszone na prowadzenie bloga służą generowaniu przychodów. Jednocześnie w wielu przypadkach trudno będzie jednoznacznie przypisać koszt do przychodu. Taki bezpośredni związek będzie istniał w przypadku np. artykułów sponsorowanych: np. jeżeli reklamodawcą będzie właściciel hotelu, który zleci Stronie napisanie artykułu z wyjazdu turystycznego do tego hotelu to wówczas możliwe będzie jednoznaczne przypisanie kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem tego przychodu (koszty biletów lotniczych, kolejowych itp.). Tworzenie na blogu treści, które będą interesujące dla wielu odbiorców i przede wszystkim dla reklamodawców i sponsorów będzie wymagało ponoszenia wydatków związanych z napisaniem artykułu do bloga. W celu uruchomienia bloga internetowego niezbędne będą wydatki na zakup domeny, opłacenie serwera, koszt usług (np. stworzenie grafiki, czy szablonu strony). Blog będzie prowadzony zarówno w języku polskim jak i angielskim - w związku z tym będzie ponosił koszty nauki języka angielskiego oraz tłumacza. Zasadniczą zawartość bloga internetowego tworzą zdjęcia. W związku z tym zamierza kupić aparat fotograficzny oraz niezbędne akcesoria (obiektywy, torbę, statyw i inne). Sprzęt ten nie będzie wykorzystywany do celów prywatnych a służyć będzie tworzeniu zdjęć, które będą publikowane na blogu. Sukces bloga i wysokość uzyskiwanych poprzez niego przychodów zależy od jego atrakcyjności - duża liczba czytelników zwiększa zainteresowanie reklamodawców i sponsorów, pozwala także na stosowanie wyższych cen za usługi oferowane na blogu (reklamę, artykuł sponsorowany, program lojalnościowy itp.). Tworzenie artykułów atrakcyjnych dla czytelników wymaga ponoszenia wydatków:

 • przykładowo napisanie recenzji filmu będzie wymagało kupna biletu na seans, podobnie w przypadku spektaklu w teatrze czy koncertu.
 • recenzja restauracji, lokalu czy innego miejsca (np. muzeum) wymagać będzie skorzystania z usługi kulinarnej lub zakupu biletu wstępu,
 • artykuł opisujący wyjazd turystyczny wymagać będzie zakupu wycieczki, biletu lotniczego, poniesienia opłat (np. za wynajem samochodu, hotelu).

Wydatki te ponoszone będą w celu tworzenia bloga internetowego i przyczynią się do uzyskiwania przychodów z tego źródła. W związku z tym uważa, że może w przyszłości zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatki opisane powyżej. Do kosztów uzyskania przychodu nie będą zaliczane wydatki o charakterze osobistym. W kosztach uwzględniane będą jedynie wydatki związane z napisaniem artykułu publikowanego na blogu: bilet wstępu, koszty podróży itp. Koszty te można porównać z wydatkami ponoszonymi przez redakcję czasopisma zajmującego się podobną tematyką. Redakcja również ponosi koszty udziału dziennikarzy w wydarzeniach, które będą opisane w artykule.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z poźn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Należy zauważyć, że powyższa definicja kosztów uzyskania przychodów sformułowana przez ustawodawcę w cyt. art. 22 ust. 1 ww. ustawy ma charakter ogólny, natomiast unormowania odnoszące się do kosztów są rozlegle i charakteryzują się znacznym stopniem komplikacji.

Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Innymi słowy podstawową cechą kosztu podatkowego jest związek tego kosztu z przychodem (ewentualnie z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów).

Istotne znaczenie ma również cel, w jakim został poniesiony.

Bliżej zasadę tę opisuje wyrok NSA z dnia 16 października 2012 r., sygn. akt II FSK 430/11, w którym stwierdzono: ,,zwrot ,,w celu" oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo - skutkowym. Poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów. Wydatek należy oceniać mając na uwadze racjonalność określonego działania dla osiągnięcia przychodu. Poniesienie wydatku musi zatem być powiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, ukierunkowaną na uzyskanie przychodów; wydatek powinien, przynajmniej potencjalnie, wpływać na wielkość uzyskiwanych lub spodziewanych przychodów z tej działalności. Kosztowa kwalifikacja konkretnego wydatku u konkretnego podatnika musi więc uwzględniać charakter i profil prowadzonej działalności gospodarczej oraz ekonomiczną racjonalność poniesionego wydatku".

Zatem, aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • wydatek został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika;
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona;
 • został właściwie udokumentowany;
 • wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

Należy przy tym zaznaczyć, że sam fakt nie wymienienia określonego wydatku w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów, nie może przesądzać automatycznie o możliwości uwzględnienia tego wydatku przy ustalaniu podstawy opodatkowania. Konieczne jest wykazanie związku ponoszonych kosztów z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz uzyskiwanym z tej działalności przychodem.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści, albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Zatem możliwość kwalifikowania konkretnego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu, uzależniona jest od rzetelnej i całościowej oceny tego, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności, przy zachowaniu należytej staranności, podatnik w momencie dokonywania wydatku mógł i powinien wiedzieć, że wydatek ten przyczyni się do powstania, zachowania lub zabezpieczenia przychodu.

W zakresie obowiązków podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła, należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, iż konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań lub sprzecznych z prawem działań podatnika.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz biorąc pod uwagę przedstawione unormowania prawne, uznać należy, że wbrew zaprezentowanemu stanowisku Wnioskodawcy dotyczącemu zasadności ponoszenia przez niego wydatków związanych z prowadzeniem bloga - w ocenie organu przedmiotowe wydatki nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uzupełniając wniosek jednoznacznie określił, że wydatki ponoszone będą w celu napisania interesujących recenzji bądź artykułów. Zauważyć należy, że Wnioskodawca uzyskuje przychód z tytułu dzierżawy strony internetowej, na której umieszczane są reklamy, a nie z tytułu prowadzenia bloga. Zatem wydatki związane z prowadzeniem bloga nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej Wnioskodawcy, której przedmiotem jest udostępnianie powierzchni na stronie internetowej. Nie istnieje bowiem związek przyczynowo-skutkowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY