Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Usługi remontu i konserwacji łodzi motorowych nie mogą korzystać z 0% stawki podatku.

sygnatura: ITPP2/443-812/09/AP

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2009-12-24

słowa kluczowe:obniżenie stawki podatku, statek, świadczenie usług

Wniosek ORD-IN: [ 475 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2009 r. (data wpływu 28 września 2009 r.), uzupełnionym w dniu 6 listopada 2009 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązującej stawki podatku na wykonanie usług napraw, remontu i konserwacji łodzi motorowych, sklasyfikowanych w grupie 35.11 PKWiU - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2009 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 6 listopada 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązującej stawki podatku na wykonanie usług napraw, remontu i konserwacji łodzi motorowych, sklasyfikowanych w grupie 35.11 PKWiU.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka wzięła udział w przetargu na wykonanie remontu i konserwacji łodzi motorowych. Zleceniodawca powołał się na kod CPV ,,usługi w zakresie napraw i konserwacji statków" i stawkę podatku 0%. Biorąc udział w ww. przetargu, Spółka złożyła ofertę zawierającą 22% podatek. Z tego powodu oferta ta została odrzucona.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy można zastosować stawkę 0% do usługi naprawy, remontu i konserwacji łodzi motorowych, sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 35.11.33-95.00...

Zdaniem Wnioskodawcy wskazującego, że grupowanie PKWiU 35.11 obejmuje statki i łodzie, z uwagi na to, iż ustawodawca w treści art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług, powołując PKWiU wymienił tylko statki (,,usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków"), stawka 0% nie ma zastosowania do usług dotyczących łodzi motorowych. Gdyby ustawodawca zamierzał umożliwić zastosowanie tej stawki również do łodzi, użyłby sformułowania ,,statki i łodzie".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY