Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy na podstawie art. 23 umowy z USA w związku z art. 20 ust. 1 ustawy CIT Wnioskodawca w kolejnych latach podatkowych, kiedy po jego stronie powstanie zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych, będzie mógł uwzględnić kredyt podatkowy z tytułu podatku u źródła pobranego przez Licencjodawcę?

sygnatura: IPPB5/423-789/13-2/MK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2013-12-18

słowa kluczowe:odliczenia, podatek pobierany u źródła, strata, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY